Provinciale partijen verdeeld over ganzen in Nederland

Tijdens een potje ganzenborden werd opnieuw bevestigd dat de politieke partijen verdeeld zijn over het beleid inzake de gans in Nederland. De meningen lopen uiteen van het zoveel mogelijk met rust laten van de dieren tot opeten. De Dierenbescherming speelde 'levend' ganzenbord met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland om hen te informeren en erachter te komen hoe ze over de gans denken.

Bij elk vakje met een plaatje op het ganzenbord vertelde de spelleider iets over de gans. Dit kon een weetje over de dieren zelf zijn, maar ook informatie over hoe je de dieren uit ongewenste gebieden kunt verjagen of over de effecten van de jacht. Bij een aantal plaatjes kregen de kandidaat-Statenleden een vraag voorgelegd waarbij ze met een rode of groene kaart konden laten weten of ze voor of tegen waren.

Meningen verdeeld

Opvallend was bijvoorbeeld dat alle deelnemende partijen in Noord- en Zuid-Holland, op het CDA na, voor het inrichten van rustgebieden voor de gans zijn, waar de dieren het hele jaar met rust gelaten worden. Dit is nu vaak niet het geval. Vreemd genoeg is men vervolgens over jacht in natuurgebieden minder eensgezind. D66 is in Zuid-Holland tegen, in Noord-Holland twijfelt de kandidaat en het CDA is, in tegenstelling tot kandidaten van deze partij in de andere twee provincies, in Utrecht tegen.

Ganzen, vossen en lasers

In Noord- en Zuid-Holland werd het vakje aangedaan waarbij het diervriendelijk verjagen met lasers werd behandeld. Goed nieuws: alle deelnemende partijen zijn voor deze vorm van het verjagen van ganzen van plekken waar ze mogelijk schade en overlast veroorzaken. In Zuid-Holland en Utrecht kwam de vos aan de orde. De vos is de natuurlijke vijand van de gans, maar wordt zelf ook bejaagd. Resultaat is dat er daardoor meer gebieden geschikt zijn geworden voor ganzen om te broeden. Op de vraag wie voor of tegen het stoppen met de jacht op de vos was, kwam een gemixt beeld naar voren. In Utrecht waren CDA en VVD tegen, in Zuid-Holland bleek iedereen, ook het CDA, voor te zijn (de VVD deed hier niet mee).

Ganzen opeten

Wanneer een kandidaat dubbel gooide, mocht deze een minuut lang het standpunt van zijn/haar partij toelichten. VVD-kandidaat Willem Joustra wond er in Utrecht geen doekjes om en gaf aan voor jacht en vervolgens opeten van ganzen te zijn. Michel Klein van de CU Noord-Holland ziet liever eerst preventieve middelen, maar als doding toch noodzakelijk is, dan is hij voorstander van consumeren. In Noord-Holland was CDA’er Klaas Valkering duidelijk. Volgens hem is het CDA een eerlijke partij die ook over niet populaire standpunten eerlijk is. Hij is van mening dat er teveel ganzen zijn en dat het doden van dieren daarom noodzakelijk is. Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP waren in alle drie de provincies duidelijk tegen het doden van ganzen, PvdA en D66 zien liever dat eerst diervriendelijke alternatieven worden toegepast, het doden van ganzen mag alleen als het echt niet anders kan.
De Dierenbescherming dankt alle deelnemende kandidaat Statenleden hartelijk voor hun enthousiaste deelname en ziet uit naar een diervriendelijke samenwerking de komende jaren. Wij wensen de gekozen kandidaten veel succes en wij helpen hen alvast op weg via de nota dierenwelzijn, die wij ze toe gaan sturen.

Mocht je benieuwd zijn naar het onderwerp dierenwelzijn in de verkiezingsprogramma's van de partijen, bekijk dan onze nalyse van de verkiezingsprogramma’s op het gebied van dierenwelzijn.