‘Provincie, schiet gans niet af maar kies alternatief’

Eind 2013 sneuvelde het Ganzenakkoord, waardoor de verantwoordelijkheid voor het ganzenbeheer nu weer bij de provincies ligt. Omdat het doden van ganzen wreed is, roept de Dierenbescherming provincies op om werk te maken van diervriendelijke alternatieven bij schade en overlast.
‘Provincie, schiet gans niet af maar kies alternatief’

De Dierenbescherming heeft zich altijd tegen het inmiddels gesneuvelde Ganzenakkoord verzet, omdat hierin was gekozen voor het afschot van tienduizenden ganzen. Het enige lichtpuntje was de winterrust voor de dieren. Nu de verantwoordelijkheid voor het ganzenbeheer weer bij de provincies ligt, vreest zij dat het afschot ook tijdens de wintermaanden gewoon doorgaat.

Diervriendelijke alternatieven

De Dierenbescherming vindt het doden van ganzen wreed en wijst erop dat het geen duurzame oplossing is. Zij roept de provincies daarom op om te kiezen voor diervriendelijke alternatieven bij schade en overlast. Zo adviseert de Dierenbescherming om opvanggebieden voor ganzen aan te wijzen, waar de dieren het hele jaar door met rust worden gelaten. Dit kan worden gecombineerd met diervriendelijke verjaagmethoden en aanpassing van de gewassen in gebieden waar de dieren niet welkom zijn.

Oproep aan provincies

De Dierenbescherming hoopt op betere tijden voor de gans in Nederland. De dierenwelzijnsorganisatie roept de provincies dan ook middels een brief op om voor een duurzame, diervriendelijke aanpak te kiezen bij schade en overlast. De organisatie is vanzelfsprekend bereid om de provincies te adviseren en te helpen.