Rabo en ING scoren al langer slecht op dierenwelzijn

Uit het onderzoek 'Nederlandse banken en buitenlandse megastallen' van Wakker Dier blijkt dat RABO en ING 's werelds grootste investeerders in megastallen in Amerika, Brazilië en China zijn. De Dierenbescherming weet al langer dat deze banken slecht scoren op dierenwelzijn.
Rabo en ING scoren al langer slecht op dierenwelzijn

Onder de kop 'Rabo en ING spekken megastallen' staan vanmorgen in Trouw de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 'Nederlandse banken en buitenlandse megastallen' van Wakker Dier. Hieruit blijkt onder andere dat deze banken behoren tot 's werelds grootste investeerders in megastallen in Amerika en opkomende economieën als Brazilië en China. Vanuit het partnerschap in de Eerlijke Bankwijzer weet de Dierenbescherming dat deze banken al langer slecht scoren op dierenwelzijn. In de jaarupdate van april van dit jaar scoorden ze zelfs twee punten slechter dan het jaar ervoor.

Megastallen

De Dierenbescherming is tegen megastallen in het algemeen en al helemaal in dit soort landen waar er nauwelijks of geen wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn bestaat. De dierenwelzijnsorganisatie is van mening dat financiers hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen door zelf voorwaarden te verbinden aan investeringen. Zelf en via de Eerlijke Bankwijzer dringt de Dierenbescherming er al jaren bij banken op aan om hun beleid op dit gebied te veranderen, maar tot nu toe blijft het bij toezeggingen en tot niets verplichtende uitspraken op hun websites.

Dierenleedproducten

In de eerder genoemde landen zijn ernstige uitwassen in de veehouderij, die in Europa verboden zijn, nog gemeen goed. Met hun investeringen in megastallen in deze landen financieren deze banken in dierenleed als kistkalveren, legbatterijen, zeugenboxen en dieronvriendelijke slachtmethoden. Daardoor helpen Rabo en ING er ook nog eens aan mee dat Europese veehouders concurrentie ondervinden van dierenleedproducten.

Dierenwelzijn

Hoewel een dier qua ruimte niet slechter af hoeft te zijn in een megastal dan in een reguliere stal, kleven er volgens de Dierenbescherming wel degelijk welzijnsbezwaren aan de grootschaligheid van het systeem. Ten eerste verwordt het dier nog meer tot 'ding', het verdwijnt in de massa en kan nooit de aandacht krijgen die het verdient. Verder zijn de gevolgen bij insleep van een mogelijke dierziekte in een megastal desastreus. Hetzelfde gaat op bij reële andere bedrijfsrisco's, zoals het uitbreken van een stalbrand.