Reactie Dierenbescherming op begroting landbouw en natuur

'Meer aandacht voor natuur en dierenwelzijn.' Dat is de kop boven het hoofdstuk 'Landbouw en natuur' van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor 2014. Dit klinkt heel hoopgevend, maar er blijkt weinig nieuws onder de zon.
Reactie Dierenbescherming op begroting landbouw en natuur

'Meer aandacht voor natuur en dierenwelzijn.' Dat is de kop boven het hoofdstuk 'Landbouw en natuur' van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken voor 2014. Dit klinkt heel hoopgevend, maar er blijkt weinig nieuws onder de zon.

De plannen van dit Kabinet moeten nog verschijnen in de Beleidsnota Dierenwelzijn, maar nu al blijkt uit de begroting dat er geen extra geld wordt uitgetrokken om die plannen te helpen bereiken. Gelukkig wordt er wel geld vrijgemaakt voor verbetering van dierenwelzijn. Dit onder andere door:

  • aandacht voor vermindering van mishandeling en verwaarlozing van dieren;
  • vermindering van ingrepen bij dieren;
  • stimuleren van een maatschappelijk geaccepteerde fokkerij;
  • betere omstandigheden tijdens veetransporten en het doden van dieren;
  • tegengaan van impulsaankopen;
  • verbeteren van de brandveiligheid van veestallen;
  • verhogen van kennis en kunde van (toekomstige) diereigenaren.

Ook is er geld beschikbaar voor de financiële ondersteuning aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en het Landelijke Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG). Goed nieuws is dat in 2014 de Positieflijst voor zoogdieren in werking treedt, waarbij de overheid het houden van bepaalde exotische zoogdieren aan banden legt. Positieflijsten voor vogels en reptielen worden voorbereid.

Ontbrekende zaken in begroting
De Dierenbescherming heeft ook ontdekt dat er nog wel wat zaken in de begroting ontbreken. Zo is het tekenend dat het Ministerie spreekt over “Bevorderen van duurzame welvaart, met oog voor mens en natuur”. Daar had naar mening van de Dierenbescherming natuurlijk moeten staan: “met oog voor mens, dier en natuur”. Ook valt het op dat de antibioticareductie nog steeds symptoombestrijding is, alleen gericht op de huidige, gangbare praktijk. Vermindering van antibiotica kan alleen met een systeem waarbij sterke, robuuste dierrassen en diergericht ontworpen huisvestingssystemen ingezet worden. Goed welzijn geeft tenslotte minder stress en daardoor krijgen dieren een beter immuunsysteem, dus minder ziekten. Wat de Dierenbescherming betreft moet er ook wetgeving komen voor het bedwelmen van vissen. Verder pleit de Dierenbescherming voor een verbod op het levend aanhangen van kippen tijdens de slacht. Bedwelming vooraf beperkt deze zeer stressvolle situatie. Iets wat zou moeten gaan gelden voor niet alleen Nederland, maar voor de hele Europese Unie.

Kortom, ook al zijn er zeker positieve punten te vinden in de begroting, er zijn nog heel wat zaken die de Dierenbescherming als belangenbehartiger van de dieren onder de aandacht moet brengen tijdens de Parlementaire behandeling ervan.