Reactie op berichtgeving Telegraaf

De Dierenbescherming betreurt de berichtgeving in de Telegraaf van vandaag en het beeld dat hierin geschetst wordt over de samenwerking met dierenasielen. De organisatie herkent zich niet in dit beeld.

Elk jaar rond dierendag organiseert de Dierenbescherming de landelijke collecteweek waarbij we mensen vragen om ons werk te steunen. Dit werk bestaat onder andere uit vervoer en opvang, door bij ons aangesloten organisaties, van dieren die (tijdelijk) geen thuis hebben en het zoeken naar een nieuwe eigenaar. Daarnaast komt de Dierenbescherming op voor dieren die in het wild leven, dieren in de vee-industrie en via haar inspectiedienst voor dieren die mishandeld of verwaarloosd worden. De opbrengsten uit de collecte worden verdeeld over al deze activiteiten en besteed in de regio waar ze zijn opgehaald. Dus ook aan onze dierenasielen.

Voorbarige kritiek
De kritiek die in het artikel geuit wordt door de heer Pietersma is dan ook voorbarig. Het asiel De Wissel heeft altijd ondersteuning van de Dierenbescherming gekregen en er is geen enkele reden om aan te nemen dat daar in de toekomst verandering in komt. Het klopt dat de Dierenbescherming een aantal zaken, zoals administratie en personeelszaken, centraal gaat regelen. We doen dit omdat het efficiënter is en we daarmee de werkdruk en een deel van de kosten weghalen bij de asielen. Medewerkers en vrijwilligers kunnen zich zodoende nog meer op hun goede werk voor de dieren richten.

De opmerkingen van de NFDO over onze Dierenbeschermingscentra herkennen we niet. Bij deze centra laat de Dierenbescherming zien wat er mogelijk is met de modernste kennis over dierenopvang en -welzijn. Daarnaast is er altijd plaats voor lokale dierenasielen die juist daar een belangrijke rol spelen.

Deze zomer nog voerde de Dierenbescherming campagne voor haar dierenasielen, hierbij was en is het ook mogelijk om rechtstreeks aan het asiel in eigen regio te doneren, zie hier.