Reorganisatie Dierenbescherming

Door een voorgenomen reorganisatie vervallen bij de Dierenbescherming ruim 35 van de circa 160 voltijdbanen. Algemeen directeur Frank Dales heeft dinsdag het personeel ingelicht. De reorganisatie is nodig om efficiënter te werken en om te besparen op de overheadkosten.
De Dierenbescherming is al een aantal jaren bezig de organisatie om te vormen. Tien jaar geleden bestond de Dierenbescherming nog uit een landelijke organisatie en ruim tachtig autonome, lokale afdelingen. Door fusies is dat aantal de afgelopen jaren teruggebracht tot twintig afdelingen die op 1 januari van dit jaar zijn opgegaan in een nieuwe verenigingsstructuur. De nieuwe organisatie zal bestaan uit één landelijke vereniging met vier regio’s.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Stichting Beter leven Keurmerk blijven geheel buiten de reorganisatie. De directe noodhulp aan dieren, zoals de opvang en het vervoer van dieren, wordt ongewijzigd voortgezet bij de nieuwe regio’s.

Volgens Dales was de organisatie toe aan een andere vorm. "Dit is verschrikkelijk voor al die enthousiaste en tot op het bot gemotiveerde medewerkers, maar noodzakelijk voor de organisatie als geheel en dus beter voor de dieren. De overhead is simpelweg te duur geworden. Zo kunnen wij het geld dat wij van onze leden en donateurs krijgen meer aan de dieren besteden. Als we nu niet zouden ingrijpen, zouden we straks moeten gaan bezuinigen op onze directe hulp aan dieren en dat mag natuurlijk nooit gebeuren".