Resultaten enquête onder wijkhoofden

Begin dit jaar hebben we al onze wijkhoofden gevraagd naar hun ervaringen met de collecte 2016. Maar liefst een derde heeft de enquête ingevuld. Als rapportcijfer kregen we een dikke 7, een score waar we trots op zijn! Hieronder een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Resultaten enquête onder wijkhoofden

Collectanten werven
Een kleine meerderheid van de wijkhoofden heeft wel eens collectanten geworven. De meesten doen dat door familie, vrienden, kennissen persoonlijk te vragen of ze willen collecteren. Een andere succesvolle manier is het aanspreken van huisdiereigenaren op straat, bijvoorbeeld mensen die hun hond uitlaten.

Werkzaamheden
De meeste werkzaamheden zijn beoordeeld als ‘normaal’ of ‘eenvoudig’. De meeste moeite hebben wijkhoofden met het benaderen van collectanten. Een kwart gaf aan dat als ‘moeilijk’ ervaren te hebben. Belangrijk daarbij is dat de contactgegevens van collectanten in onze database kloppen en wijzigingen aan het collecteteam worden doorgegeven. Alleen met de juiste gegevens in onze database kunnen we wijkhoofden van de juiste contactinformatie voorzien.

Publiciteit
Het blijkt dat we nog niet op alle kanalen goed zichtbaar waren, want alhoewel we zelfs een speciaal Facebookevent voor de collecteweek hadden aangemaakt, gaf toch 40% van de respondenten aan dat ze geen publiciteit over de collecte op Facebook zijn tegengekomen. Ook Twitter en Instagram scoorden matig. Help ons om nog meer publiciteit te genereren; volg ons op social media en deel de collecte-berichten!

Facebook

Twitter