Runderen uit eigen uitwerpselen gered

Uit een stal in de gemeente Kerkrade zijn maandag twee runderen weggehaald. Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en een agent van de dierenpolitie Limburg troffen de dieren in een zeer bouwvallige, lekke stal en de koeien stonden diep in hun eigen uitwerpselen. Al twee keer eerder was er een dwangsom verbeurd in een poging de eigenaar te dwingen de situatie te verbeteren, maar dat deed hij niet. De dieren zijn nu in bewaring genomen.
Runderen uit eigen uitwerpselen gered

Het was niet de eerste keer dat onze inspecteur en de dierenpolitie op het adres gingen kijken. Keer op keer werd geprobeerd de eigenaar ervan te overtuigen dat hij zijn dieren beter moest verzorgen. Hij schoot tekort op het gebied van huisvesting door de runderen in een vieze, bouwvallige, lekke stal te zetten. Er was geen drinken voor de dieren beschikbaar en ze stonden in hun eigen uitwerpselen. Deze keer was de maat vol. Opnieuw was er niks verbeterd, de dieren zaten onder het vuil en waren doorweekt door het lekke dak.

Onze LID-inspecteur: "Ik had opnieuw een dwangsom kunnen verbeuren, maar ik vond de situatie nu te acuut. Dit kon niet langer zo".
De eigenaar schoot tekort op het gebied van huisvesting door de runderen in een vieze, bouwvallige, lekke stal te zetten.

Situatie onhoudbaar voor de runderen

Omdat ook de gezondheid van de dieren in gevaar was is er een dierenarts bij gehaald. Deze bevestigde dat de situatie onhoudbaar was geworden, hij wees onder andere op het gevaar van infectie door de slechte en smerige huisvesting van de dieren. Op basis van alle bevindingen gaf de overheidsdienst RVO* opdracht om de dieren in bewaring te nemen en over te laten brengen naar een opvangadres. Tegen de eigenaar is proces verbaal opgemaakt.


*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.