Schapenhouder beboet om gecoupeerde staarten

Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft op dinsdag 24 april samen met de dierenpolitie Twente en de NVWA een proces-verbaal opgemaakt tegen een schapenhouder uit de gemeente Enschede wegens het houden van schapen met gecoupeerde staarten.
Schapenhouder beboet om gecoupeerde staarten

De schapenhouder hield bijna 100 schapen, waarvan bij 43 dieren de staart gedeeltelijk was gecoupeerd. Dit zonder enige medische noodzaak. Sinds 2008 is het couperen van schapenstaarten volgens de Wet dieren verboden met uitzondering van drie in de wet genoemde rassen.


Dierenwelzijn

De schapenhouder verklaarde dat hij zijn schapen had gecoupeerd uit oogpunt van dierenwelzijn. Dit om te voorkomen dat door bevuiling van de dijen met mest de dieren de madenziekte Myasis oplopen. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op deze ziekte niet afneemt als de staart gecoupeerd wordt en bovendien zijn hiertegen verschillende middelen te gebruiken. De meeste schapenhouders maken hier gelukkig gebruik van.

Keuring

Volgens de handhavers was het des te vreemder dat de man de staarten van zijn aanwezige fokrammen niet had gecoupeerd. Als reden daarvoor werd opgegeven dat fokrammen alleen met staart op een keuring mogen verschijnen. Voor een aangetroffen zieke pony is de man gesommeerd contact met zijn dierenarts op te nemen. Hercontrole volgt.