Schokkende beelden ganzenjacht opgedoken

Op YouTube zijn
Schokkende beelden ganzenjacht opgedoken

Ganzen zijn prachtige, intelligente dieren. Ze voelen zich thuis in het Nederlandse landschap, waar ze veelal vrij toegang hebben tot voedsel, zwemwater en broedplekken. De afgelopen jaren zijn de ganzenpopulaties daardoor flink in aantal toegenomen. Volgens sommige mensen zijn er nu té veel ganzen en zorgen ze voor schade en overlast. De dieren worden daarom massaal afgeschoten en vergast. Dit gebeurt nota bene met goedkeurig van de provincie, die zonder pardon ontheffingen afgeeft.

Jacht wreed en onnodig

“De jacht op ganzen is niet alleen wreed, maar ook onnodig, omdat er diervriendelijker alternatieven bestaan om overlast weg te nemen of te voorkomen,” verklaart Femmie Kraaijeveld-Smit, beleidsmedewerker In het wild levende dieren bij de Dierenbescherming. “Al jarenlang zetten wij ons daarom in om bestuurders, boeren en natuurbeheerders bewust te maken van de alternatieven voor het doden van ganzen. In 2011 heeft de Dierenbescherming nog een visie ten aanzien van zomerganzen opgesteld en naar alle provincies gestuurd. Maar desondanks is afschot tot op de dag van vandaag het meest gebruikte middel.”

Afschieten niet de methode

De Dierenbescherming hoopt dat de schokkende beelden van de ganzenjacht ertoe zullen leiden dat provinciale overheden zich eindelijk gaan realiseren dat afschot niet de methode is om overlast van ganzen te beperken. En dat besturen hun focus zullen verleggen naar de ontwikkeling en inzet van goede alternatieven, samen met boeren en natuurbeschermers.