Sectorraad Paarden neemt Keurmerk Paard en Welzijn over

Sinds afgelopen woensdag, 22 november, is het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) overgenomen door de Sectorraad Paarden (SRP). De Raad en het Keurmerk gaan gezamenlijk de inrichting en uitrol van het KPW ter hand nemen. Met de overname van het Keurmerk wil de Sectorraad een stap voorwaarts maken in het nog beter maken van de bewustwording van paardenwelzijn bij paardenhouders. De Dierenbescherming, als adviseur betrokken bij het KPW, is blij met de overname die het streven naar beter welzijn voor paarden in ons land kan versnellen.
Sectorraad Paarden neemt Keurmerk Paard en Welzijn over

De Sectorraad Paarden, belangenbehartiger voor de paardensector in Nederland, en het Keurmerk Paard en Welzijn waren al enige tijd met elkaar in overleg over de mogelijkheden tot samenwerking. Beide partijen zijn van mening dat één keurmerk voor paardenwelzijn van belang is. Daarnaast hebben zij beide voor ogen om het paardenwelzijn in Nederland te verbeteren. Het overleg en gezamenlijk uitgangspunt heeft nu tot deze overname geleid.

Reactie KPW

Het Keurmerk meldt op hun site blij te zijn dat KPW is overgenomen door de SRP. Daarmee komt de lang gekoesterde wens in vervulling dat de sectororganisaties actief welzijnskeuringen gaan bevorderen en uitvoeren. Ontwikkelaar Machteld van Dierendonck blijft als deskundige en als opleider van inspecteurs en dierenartsen verbonden aan het keurmerk. Bastiaan de Recht en Amber Koppen, de andere twee initiatiefnemers, zullen geen deel uitmaken van de nieuwe organisatie van KPW.