Skal onderzoekt kwestie met biologische ham

De Dierenbescherming is geschrokken van het nieuws dat Encebe, een dochteronderneming van VION, vandaag naar buiten bracht over een partij van 11.000 kilo ham die onterecht als biologisch is verkocht. Volgens het bedrijf zou het gaan om een eenmalig incident als gevolg van een menselijke fout. De stichting Skal gaat de kwestie onderzoeken.
Skal onderzoekt kwestie met biologische ham

In Nederland houdt de stichting Skal namens de overheid toezicht op de biologische productie. Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming kent haar sterren op aanvraag automatisch toe aan biologische producten die door Skal zijn gecontroleerd.

Nauwkeurig onderzoek

Skal verklaarde vandaag over de kwestie bij Encebe: "Deze overtreding van de biologische wetgeving nemen wij zeer serieus. Wij zullen de overtreding nauw onderzoeken om vast te stellen dat het inderdaad om een eenmalige overtreding gaat. Bovendien zullen wij Encebe en VION met onmiddellijke ingang onder verscherpt toezicht plaatsen." Daarnaast zegt Skal een Tuchtrechtelijke Verklaring aan. "Het Skal-tuchtgerecht zal oordelen wat een gepaste sanctie is".

De Dierenbescherming wacht de bevindingen van Skal af en hecht eraan te benadrukken dat deze kwestie geheel los staat van het onderzoek dat Hans Alders namens de Dierenbescherming eerder deed naar vermeende fraude bij VION met varkensvlees met één ster van het Beter Leven keurmerk. Uit dat onderzoek bleek dat er geen bewijs was voor een grootschalige, structurele fraude.