Slangen en koikarpers onverzorgd achtergelaten

Bij een gezamenlijke actie van de Landelijk Inspectiedienst Dierenbescherming en de dierenpolitie zijn op 20 oktober bij een woning in Den Haag 21 slangen en 7 koikarpers in bewaring genomen. De dieren waren onverzorgd achtergelaten.
Slangen en koikarpers onverzorgd achtergelaten

Bij een eerder bezoek aan het adres door de politie bleek er niemand aanwezig bij de woning. Om de bewoners te dwingen zich te melden heeft de politie de woning vergrendeld, maar zonder resultaat. De agenten maakten zich zorgen over de aangetroffen dieren en schakelde de dierenpolitie in, die vervolgens poolshoogte ging nemen.

Slangen overleden

Ze troffen koikarpers in een vijver die bijna niet meer bewogen. De pomp van de vijver bleek afgesloten. De in de woning aanwezige terrariums hadden geen van alle een warmtelamp, waardoor sommige slangen ‘onderkoeld’ waren. Ook was er geen water aanwezig en waren de dieren duidelijk ondervoed. Voor een drietal slangen kwam de hulp te laat, die waren reeds overleden.

In overleg met Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken is overgegaan tot inbewaringstelling van de dieren. Deze zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze de juiste zorg krijgen.