SP en PvdD dienen moties in over puppyhandel

Vandaag werd er in de Tweede Kamer gesproken over dierenwelzijn en daarbij kwam ook de puppyhandel aan bod. Zowel de SP als de Partij voor de Dieren hebben hierover moties ingediend met elementen uit onze petitie 'Stop foute puppyhandel'. Dat is goed nieuws, maar betekent nog niet dat het nu geregeld gaat worden. Volgende week stemt de Kamer over de moties en als ze worden aangenomen moet staatssecretaris Van Dam ze ook nog uitvoeren. Het blijft dus belangrijk zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen onder onze petitie.

Met de petitie 'Stop foute puppyhandel' pleiten we voor betere wet- en regelgeving op het gebied van puppyhandel. Inmiddels hebben al meer dan eenenveertig en een half duizend mensen laten weten dit ook te willen door de petitie te ondertekenen. Dit is ook bij de politiek niet onopgemerkt gebleven. Vandaag dienden Henk van Gerven van de SP en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren moties in met ditzelfde doel.

Motie SPHenk van Gerven van de SP dient motie in voor het invoeren van een witte lijst van bonafide handelaren.


Motie PvdDEsther Ouwehand van de PvdD dient motie in om import puppy's uit Hongarije terug te dringen.


Motie PvdD
Esther Ouwehand van de PvdD dient motie in voor een verplicht registratienummer voor verkopers van puppy's naar Frans voorbeeld.

Eerder, op 24 november, diende Dion Graus, PVV, al een motie in met het verzoek aan de regering om zich meer in te zetten voor de aanpak van hondengevechten en andere diergerelateerde criminaliteit, waaronder illegale hondenhandel. Deze motie is aangenomen door de Tweede Kamer.