Spannende tijd voor ganzen in Nederland

Ze hebben er zelf gelukkig geen weet van, maar er breekt een spannende politieke tijd aan voor ganzen in Nederland. Eind vorig jaar klapte het zogenaamde ganzenakkoord dat natuurorganisaties, agrariërs en provincies met elkaar hadden opgesteld. Hiermee viel het plan in het water om de 380.000 ganzen die hier jaarrond verblijven over een tijdsbestek van zo’n vijf jaar te doden. De Dierenbescherming haalde even opgelucht adem…

Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Spannende tijd voor ganzen in Nederland

Heel even… Want we wisten ook dat er nieuwe plannen zouden komen, nu per provincie, om het ganzenprobleem ‘op te lossen’, zoals dat zo mooi heet. Ganzen kunnen namelijk veel van de gewassen van agrariërs opeten. Vooral de ganzen die het hele jaar door in ons land verblijven, vormen dan een probleem. Want zij eten het gras dat de boer wil oogsten op, voordat het gemaaid kan worden.

Nieuwe plannen

De nieuwe ganzenplannen liggen er nu. En dat betekent werk aan de winkel! Als programmamanager van ‘in het wild levende dieren’ schrijf ik heel wat af, in de hoop dat de provincies zullen kiezen voor een diervriendelijker alternatief voor het massaal doden van de dieren. Deze week heb ik brieven naar de provincies Overijssel en Zuid-Holland gestuurd, vandaag heb ik ingesproken op de commissievergadering in Zuid-Holland en morgen ga ik naar Haarlem, want daar vindt een hoorzitting over ganzen plaats. Tijdens zo’n hoorzitting laten provinciale statenleden zich informeren over ganzen en mag ik namens de Dierenbescherming een oplossing aandragen. Oh, en tussendoor heb ik ook nog even snel input geschreven op het voorliggende faunabeleid in de provincie Drenthe.

Standpunten Dierenbescherming

Volgende week is mijn agenda opnieuw volgepland. De provincies Utrecht en Gelderland bespreken hun ganzenbeleid en de uitvoering daarvan in commissievergaderingen. Ook hiervoor hebben we eerder al vanuit de Dierenbescherming standpunten aangeleverd en zullen we de provinciale statenleden - die het beleid goedkeuren dat door gedeputeerde staten wordt opgesteld - erop wijzen dat onze oplossingen weinig aftrek vinden bij de beleidsmakers. En dat zij hier dus verandering in aan kunnen brengen door deze voor te leggen aan de betreffende beleidsmakers.

Ganzen doden zinloos

Wat suggereert de Dierenbescherming eigenlijk in al haar brieven en tijdens hoorzittingen, vraag je je misschien af. Het antwoord is duidelijk; dat het zinloos is om ganzen in de zomerperiode overal te vervolgen en dat het jaarrond verjagen en doden van ganzen op dit moment niet voldoende te sturen is. Met als gevolg dat de schade niet afneemt en de aantallen in agrarische gebieden evenmin. De meeste van de voorliggende plannen zullen bovendien veel dierenleed veroorzaken.

Het plan is om ganzen, met uitzondering van Flevoland en Drenthe, in de zomer overal te vervolgen. Ook in natuurgebieden. Wat doe je dan, als gans, als natuurgebieden in de zomer niet veilig zijn? Àls het je al lukt om de doodsbedreigingen te ontlopen, zoek je je heil op het land van de boer. Maar ook dan is er dus een grote kans dat er een jager achter je aan komt om je te verjagen of te doden.

Diervriendelijker oplossingen

Wat levert dit alles op? Duizenden dode ganzen en onnodig veel schade. In provincies waar nu al veel afschot plaatsvindt, zijn de aantallen (ervan uitgaande dat de tellingen betrouwbaar zijn), en daarmee de schade nog schrikbarend hoog. Zijn er alternatieven? Jazeker. Een hele logische is om ganzen rust te bieden op de plekken waar ze horen, in natuurgebieden, en daarbuiten te zorgen voor een team van beheerders die de dieren direct na melding van overlast komen verjagen. Dit werkt prima in de provincie Flevoland. Het is bovendien een duidelijk signaal naar de ganzen; daar ben je veilig en daar niet. Het resultaat is dat er bijna geen ganzenafschot is en relatief weinig schade ten opzichte van andere provincies. Wij raden daarom alle provincies aan een soortgelijk systeem aan te nemen, maar dan met verjaging via een vriendelijker alternatief, zoals de robotvogel. Effectief maar niet dodelijk. Of neem een agrilaser als het schemert; dieren schrikken hiervan en vliegen weg.

De Dierenbescherming houdt ondertussen vol en blijft zich inzetten voor een diervriendelijker, effectievere aanpak en hoopt dat heel veel provinciale statenleden dat met ons gaan doen de komende tijd!