Stappenplan om aanrijdingen met reeën te verminderen

Het gaat goed met de reeën in Nederland. Keerzijde hiervan is dat het aantal aanrijdingen met reeën is toegenomen. Dat is geen goede ontwikkeling, vindt een coalitie van Natuurmonumenten, LandschappenNL, Vereniging het Reewild, Zoogdiervereniging en de Dierenbescherming. Onderzoeker Mirjam de Vries ontwierp daarom een stappenplan voor beheerders om de beste maatregel voor een specifieke situatie te kiezen en zo het aantal aanrijdingen te verminderen.

Aanrijdingen door gedrag van ree

Het aantal aanrijdingen met reeën varieert gedurende het jaar, doordat het gedrag van deze wilde dieren afhankelijk is van het seizoen. De meeste aanrijdingen vinden plaats in de lente. Dan gaan reeën, die in de winter in groepen leven, een meer solitaire periode tegemoet. Verbannen en op zoek naar een nieuwe leefomgeving steken jonge bokken regelmatig wegen over. Tijdens de paartijd in de zomermaanden jagen reebokken achter potentiële partners aan waardoor beide seksen zonder opletten de weg oversteken. Deze seizoensgebonden gedragingen leiden tot een verhoogd risico op aanrijdingen.

Aanrijding door gedrag van mens

Door verdichting van de infrastructuur, zoals wegen, spoorlijnen en bebouwing, heeft het ree steeds minder aaneengesloten leefgebieden. Bovendien worden deze vaak verstoord door recreatieve activiteiten (denk aan loslopende honden) en de landbouw (oogsten van beschutting biedend graan en maïs). Dit heeft tot gevolg dat reeën meer gaan rondtrekken met gevaarlijke situaties bij wegen tot gevolg.

Maatregelen

Er zijn in Nederland al veel maatregelen getroffen om het aantal aanrijdingen met reeën te verminderen, met wisselend resultaat. Mirjam de Vries heeft 14 bestaande en innovatieve maatregelen onderzocht op onder andere effectiviteit, zoals een wildwaarschuwingssysteem, een virtueel hekwerk en het verlagen van de snelheid. Met de resultaten heeft De Vries een stappenplan ontwikkeld dat beheerders helpt bepalen welke maatregel het beste past bij een specifieke situatie.


In het tijdschrift Zoogdieren het bijbehorende rapport met stappenplan kun je meer lezen over dit onderzoek.

Leidraad verminderen aanrijdingen reeën

Een goede samenwerking tussen betrokken partijen en kiezen voor maatwerk per gebied is de sleutel tot het verminderen van het aantal aanrijdingen met reeën in ons land. Dit is te concluderen uit de ‘Leidraad verminderen aanrijdingen reeën’ die is opgesteld door een samenwerkingsverband van de Dierenbescherming, LandschappenNL, Vereniging Het Reewild, Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging. De leidraad is een hulpmiddel om tot een goed afgewogen en effectieve aanpak te komen en is toegestuurd aan partijen die betrokken zijn bij het voorkomen van aanrijdingen met wilde dieren zoals faunabeheereenheden en provincies.


Lees ook: Reeënbeheer in Nederland (Inventarisatie naar en analyse van het reeënbeheer in Nederland).