Start jaarlijkse collecteweek Dierenbescherming

Van 29 september tot en met 4 oktober gaan duizenden collectanten op pad voor de Dierenbescherming. Het geld dat zij ophalen wordt één op één besteed aan de hulp aan dieren in jouw regio. De Dierenbescherming ontvangt geen overheidssubsidie en is afhankelijk van de financiële steun van leden, donateurs, sponsors en de gulheid van mensen die aan de collectanten geven!
Start jaarlijkse collecteweek Dierenbescherming

De Dierenbescherming komt al 150 jaar op voor alle dieren in Nederland. Wij vangen honden, katten en andere dieren op in onze asielen, pakken dierenverwaarlozing en -mishandeling aan, redden gewonde en zieke dieren met onze dierenambulances en werken aan alternatieven voor de vee-industrie. Om dit werk te kunnen blijven doen, hebben wij jouw hulp hard nodig! De collectanten van de Dierenbescherming komen aan de deur of je komt ze tegen op winkelcentra.