Stemmen? Provincies bepalen meer dan je denkt

De invloed van de provincie op de bescherming van dieren is veel groter dan de meeste mensen denken. De Dierenbescherming roept kiezers daarom op om 18 maart vooral te gaan stemmen en dierenwelzijn mee te wegen in hun keuze. We hebben alle standpunten van de politieke partijen op het gebied van dierenwelzijn per provincie voor je op een rijtje gezet.
Het is vooral opvallend hoe groot de rol van het provinciaal bestuur is bij de zorg voor de in het wild levende dieren. De afgelopen weken heb je al op onze site kunnen lezen dat de provincies een beslissende stem hebben bij het al dan niet doden van tienduizenden ganzen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het afschieten van verwilderde zwerfkatten en de zorg voor wilde dieren in nood. Ook deze dieren moeten immers op hulp kunnen rekenen, vervoerd en opgevangen kunnen worden.

Gedeputeerde dierenwelzijn

In toenemende mate ligt echter ook het lot van dieren in de vee-industrie in handen van het provinciaal bestuur. Denk maar eens aan het al dan niet verlenen van vergunningen voor de bouw van megastallen. Hoe dan ook, de rol van de provincie is groot en Alex Bolomey, lobbyist van de Dierenbescherming, heeft daarom een 'persoonlijke' wens. "Wat zou het prettig zijn als er straks in alle provincies ook een gedeputeerde dierenwelzijn zou zijn. In mijn dagelijks werk zou het een stuk schelen als er helderheid bestaat over het hebben van een duidelijk aanspreekpunt. Op landelijk niveau hebben we een minister of staatssecretaris die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn, op lokaal niveau geldt hetzelfde voor een wethouder die het onderwerp in portefeuille heeft. Op provinciaal niveau ontbreekt vaak nog een dergelijke ambtsdrager. Tijd dat daar verandering in komt!".

Nota Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid

Bolomey benadrukt dat het dan ook van essentieel belang is dat de provincie wat betreft dierenwelzijn een duidelijke visie formuleert. Alleen het aanstellen van een gedeputeerde is niet genoeg. De Dierenbescherming biedt hierbij graag haar hulp aan. Er ligt inmiddels een complete Nota Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid voor de provincies klaar die kan dienen als leidraad bij het formuleren van een specifiek regionaal beleid.

Niet stemmen: dieren de dupe

De Dierenbescherming heeft de politiek al eerder laten weten op welke tien punten beleid zou moeten worden geformuleerd in de provincie. Je kunt deze tien punten hier nog eens rustig teruglezen. En houd vooral onze site in de gaten. De komende dagen zullen enkele deskundigen van de Dierenbescherming in hun eigen 'verkiezingsblogs' dieper ingaan op enkele van de tien beleidsonderwerpen. Noodhulp aan wilde dieren komt aan bod, maar ook de kwestie van de 'exotische wilde dieren' en de uitbreiding van veebedrijven bij jou in de buurt. Uiteindelijk hopen we je ervan te hebben overtuigd dat als je niet gaat stemmen op 18 maart, ook de dieren daar de dupe van zijn.