Stop met spotgoedkoop kippenvlees

De regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid worden nog onvoldoende nageleefd en zelfs overtreden in de keten van bedrijven die betrokken is bij de ‘productie’ en verkoop van kippenvlees. Dat blijkt uit de risicoanalyse van de keten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Dierenbescherming roept de pluimveesector op om te stoppen met veel produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Dit zorgt er namelijk voor dat men onacceptabele risico’s neemt met zaken als dierenwelzijn en volksgezondheid. Supermarkten moeten stoppen met de verkoop van spotgoedkoop kippenvlees en consumenten in binnen- en buitenland moeten bereid zijn meer te betalen. Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming laat zien dat dit kan.

Stop met spotgoedkoop kippenvlees

Uit de analyse van de NVWA blijkt dat er bij een deel van de pluimveebedrijven sprake is van onvoldoende voer en drinken. Bij zo’n 20% van de bedrijven heeft de meerderheid van de dieren ontstekingen aan de poten door overbezetting en een tekort aan droog strooisel op de grond. Ook blijkt dat dieren soms niet goed verdoofd zijn bij de slacht. Een deel van de sector neemt naast dit dierenleed bovendien grote risico’s met de volksgezondheid door verboden antibioticagebruik en de besmetting van vlees door potentieel dodelijke bacteriën als campylobacter en salmonella. In 2015 waren er 57.000 menselijke ziektegevallen en 17 doden met een relatie tot het eten van kippenvlees.

Ondanks allerlei beloften van de sector lijkt nu dat nog steeds heel veel dieren verwondingen oplopen bij het vangen en in kratten stoppen voor transport.

Verwondingen bij vangst

Twee jaar geleden publiceerde we al de droevig makende resultaten van een onderzoek naar de behandeling van uitgelegde hennen bij vangst en transport naar Oost-Europa. Ondanks allerlei beloften van de sector lijkt nu dat nog steeds heel veel dieren verwondingen oplopen bij het vangen en in kratten stoppen voor transport. Om het aantal gewonde dieren te verminderen moeten vangploegen meer tijd krijgen en hiervoor fatsoenlijk betaald worden. We hebben heeft na publicatie over het lot van deze dieren geïnvesteerd in voorbeeldcursussen kippenvangen.

Honger en dorst bij ouderdieren

Vleeskuikens worden ruim voordat de dieren volwassen zijn geslacht. Hun ouders zijn uiteraard wel volgroeid, maar worden op een strikt dieet gehouden om te voorkomen dat de dieren te snel groeien en geen nakomelingen voortbrengen. De dieren kampen veelal met een chronisch hongergevoel. Uit de gegevens van de NVWA blijkt bovendien dat maar liefst 90% van de ouderdieren overdag zelfs onvoldoende water krijgt met stress, frustratie en ernstige dorst als gevolg.

Beter Leven als voorbeeld

Als voorbeeld voor aan andere aanpak van de pluimveehouderij wijzen we op ons Beter Leven keurmerk. Enkele van de nu door de NVWA gesignaleerde misstanden worden onder het keurmerk al het hoofd geboden. Zo worden antibiotica bij de bedrijven met langzamer groeiende vleeskuikens onder Beter Leven keurmerk niet of nauwelijks toegepast. Voor deze bedrijven geldt ook dat het strooisel van goede kwaliteit moet zijn en dat hierop streng gecontroleerd wordt.