Strengere brandpreventie voor veestallen

Met ingang van 1 april 2014 zijn de regels voor het bouwen van stallen aangescherpt om ze brandveiliger te maken. De Dierenbescherming luidde in 2008 de noodklok over stalbranden waarbij duizenden dieren omkwamen. De aanscherping van de bouwregels is één van de resultaten van deze actie.
Strengere brandpreventie voor veestallen

Voortaan moet de ruimte waar de elektrische installatie zich bevindt tenminste 60 minuten brandwerend afgescheiden worden. De reden hiervoor is dat juist in deze ruimte de kans op het ontstaan van brand in veestallen het grootst is. Daarnaast zijn de regels voor de materiaalkeuze aangescherpt. Stallen mogen bij nieuw- en verbouw niet meer bekleed worden met zeer brandbare materialen, aangezien een brand in een stal zich snel kan verspreiden via plafonds en wandbekleding van dergelijke materialen.

Aanscherping regels

Er komen regelmatig stalbranden in het nieuws en door de schaalvergroting in de veehouderij treft iedere brand steeds meer dieren. Op initiatief van de Dierenbescherming is een Werkgroep Stalbranden gevormd, samen met boerenorganisatie LTO Nederland, overheid, verzekeringsmaatschappijen en brandweerwezen. Na de nodige studies naar aard en omvang van stalbranden is er een ‘Actieplan stalbranden 2012 – 2016’ vastgesteld. De aanscherping van de bouwregels is één van de resultaten van dit actieplan.

In het landelijk Bouwbesluit gelden voor veestallen dezelfde bouwvoorschriften als voor ‘lichte industrie’. Een stal met dieren wordt daarmee gelijk gesteld aan een opslagloods met wc-rollen of koelkasten. Dat is natuurlijk geen manier om dieren tegen brand te beschermen. De Dierenbescherming is dan ook erg blij dat hier vanaf 1 april 2014 verandering in komt. Een stal met dieren wordt in het bouwbesluit als aparte categorie opgenomen en krijgt een zwaardere bescherming tegen brand.

Verbod brandgevaarlijke materialen

Om te beginnen worden de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van brand (kortsluiting in de elektrische installatie) en voor de snelle verspreiding in stallen (brandbare plafonds en wandbekledingen) aangepakt. Bij nieuw- en verbouw moet de elektrische installatie voortaan in een ruimte, die 60 minuten brandwerend is, afgescheiden worden van de ruimtes met dieren. En plafonds en wanden mogen niet meer met brandbare materialen worden bekleed. De Werkgroep Stalbranden onderzoekt of het zinvol en mogelijk is om nog meer brandpreventiemaatregelen voor veestallen in het Bouwbesluit op te nemen.

Naast aanpassing van de brandpreventieregels werkt de Werkgroep Stalbranden nog aan andere zaken om stalbranden aan te pakken. Zo wordt er voorlichting gegeven aan veehouders, stallenbouwers, brandweer en gemeenten, wordt het gebruik van brandgevaarlijke materialen en installaties teruggedrongen, wordt er gekeken naar bruikbaarheid van branddetectiesystemen in veestallen en wordt het periodiek laten keuren van de elektrische installatie gestimuleerd of zelfs als verzekeringseis gesteld.