Succes: eindelijk aanpak stalbranden!

De Dierenbescherming haalt opgelucht adem. Na vijf jaar hard knokken en onderhandelen heeft staatssecretaris Dijksma van Landbouw donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer eindelijk maatregelen aangekondigd die stalbranden moeten indammen.
Succes: eindelijk aanpak stalbranden!

De Dierenbescherming haalt opgelucht adem. Na vijf jaar hard knokken en onderhandelen heeft staatssecretaris Dijksma van Landbouw donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer eindelijk maatregelen aangekondigd die stalbranden moeten indammen. Het Bouwbesluit wordt snel aangepast. Dieren krijgen een volwaardige plaats, niet langer worden ze gezien als 'goederen in loodsen'. Per 2014 moeten alle nieuwe en te verbouwen stallen gaan voldoen aan een pakket eisen op het gebied van brandveiligheid.

De staatssecretaris zegt in haar brief adviezen van een speciale stuurgroep over te nemen om stallen en de daarin aanwezige dieren beter te beschermen tegen brand. In deze stuurgroep zat onder andere de Dierenbescherming

Jammerlijke dood
"Een groot succes voor de Dierenbescherming", concludeert directeur Frank Dales, die in 2008 diverse partijen opriep om de schouders er onder te zetten en niet langer te accepteren dat steeds meer dieren door stalbranden een jammerlijke dood sterven. "Met name door een goede samenwerking met boerenorganisatie LTO hebben we grote stappen kunnen zetten". Na de eerste inventarisatie en het luiden van de noodklok door de Dierenbescherming, volgde in 2010 een met LTO geïnitieerd rapport waaruit wederom bleek dat er sprake was van een alarmerende situatie.

Later nam de Dierenbescherming zitting in een stuurgroep, waarin LTO, Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars en rijksoverheid vertegenwoordigd waren. Een 'Actieplan Stalbranden 2012-2016' was het resultaat. Hierin was onder andere opgenomen dat onderzoek zou worden gedaan naar hoe veestallen brandveiliger kunnen worden en of regelgeving daar een bijdrage aan kan leveren.

De Wageningen Universiteit en Research heeft dit onderzoek uitgevoerd. De stuurgroep actieplan stalbranden besloot op basis daarvan om de staatssecretaris van Landbouw nog geen drie maanden geleden te adviseren het Bouwbesluit aan te passen. Andere acties van de stuurgroep hebben onder meer betrekking op bewustmaking van agrarische ondernemers van het gevaar van stalbranden en het bijbrengen van kennis over maatregelen die stalbranden helpen voorkomen.

Regels
De door de stuurgroep bepleitte en nu in het nieuwe Bouwbesluit op te nemen regels gaan over de technische ruimte van een stal die minimaal een uur brandwerend moet zijn (brand ontstaat vaak in deze ruimte door o.a. kortsluiting) en over het gebruik van brandveiliger constructieonderdelen van en aankleding in stallen. Vuur kan zich nu in een stal vaak snel uitbreiden via bijvoorbeeld isolatiemateriaal dat brandt als een fakkel.

"Het is fantastisch om te zien dat de nog maar net als staatssecretaris begonnen Sharon Dijksma deze kwestie zo snel heeft opgepikt. Toen ik haar sprak en zij mij van haar voornemen deelgenoot maakte, voelde ik me een zeer tevreden mens", zegt Dales van de Dierenbescherming. "We hebben bereikt dat we op termijn honderdduizenden dieren een vreselijke dood besparen. Toen we hier in 2008 aan begonnen leek dat doel ver weg. Nu is het zover!"


Op 31 januari besteedde Nieuwsuur aandacht aan dit thema.
Bekijk hier de uitzending