Tachtig dieren uit huis ‘verzamelaar’ gered

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft, in samenwerking met politie en dierenambulance, maar liefst tachtig vogels, kippen, konijnen en knaagdieren weggehaald bij een ‘verzamelaar’ in de gemeente Rheden. De dieren zaten in veel te kleine, zwaar vervuilde hokken, zonder vers eten en drinken.
Tachtig dieren uit huis ‘verzamelaar’ gered

Begin augustus ging de dierenpolitie na een melding bij het landelijke meldpunt 144 kijken op het adres. De bewoner was afwezig, maar het was al snel duidelijk dat de achtertuin vol stond met spullen met daartussen kleine, slecht onderhouden hokken waar dieren in zaten.

Onhoudbare situatie
Na overleg met RVO.nl* heeft onze inspecteur een dierenarts ingeschakeld om de gezondheid en het welzijn van de dieren te beoordelen. Hij constateerde dat er geen vers voedsel beschikbaar was en dat het water groen zag van de algen. Ook de hokken bleken zwaar vervuild en werden waarschijnlijk nooit schoongemaakt. De dieren hadden geen enkele bewegingsruimte en het was bloedheet in de verblijven. Het verbaasde de dierenarts dat alle dieren nog in leven waren. Hij oordeelde dat ze direct moesten worden weggehaald, omdat de situatie onhoudbaar was.

Dichtgetimmerde hokken
RVO.nl gaf aan de hand van deze bevindingen opdracht om de dieren in bewaring te nemen. Wat geen eenvoudige opdracht was, omdat veel hokken waren dichtgetimmerd of met sloten dichtzaten. Met de hulp van dierenambulancepersoneel lukte het na uren om de dieren uit hun erbarmelijke situatie te bevrijden.

Tot de nok toe vol
Uit gesprekken met omwonenden werd duidelijk dat er in de woning nog meer dieren zaten, waarop de deur werd geopend. In verschillende kamers stonden - tussen de spullen, het stof en de spinnenwebben - inderdaad kooien met vogels erin. Hier bleek eveneens alles vervuild en was er geen vers eten en drinken aanwezig. Ook deze dieren zijn in bewaring genomen.

Uiteindelijk zijn er cavia’s, konijnen, kippen, duiven, valkparkieten, een grasparkiet, agapornissen, een parkiet en zebravinken in bewaring genomen, tachtig dieren in totaal. Ze zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze de juiste verzorging krijgen. De gemaakte kosten worden op de eigenaar verhaald.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt in iedere zaak of de betrokkene een strafbeschikking krijgt – vaak een boete – of dat de zaak voor de rechter zal worden gebracht.