Tientallen dieren verdienen tweede kans: Dierenbescherming zoekt hulp bij herplaatsing pony’s

De Dierenbescherming zoekt hulp bij het herplaatsen van tientallen pony’s. Vanwege hun achtergrond hebben de jonge dieren behoefte aan mensen met voldoende ruimte en ervaring om ze met geduld en goede zorg te helpen om verder te herstellen.

De Dierenbescherming zoekt hulp bij het herplaatsen van tientallen pony’s. De dieren zijn eerder in bewaring genomen en verdienen een tweede kans. Vanwege hun achtergrond zijn de pony’s niet geschikt om zomaar bij iedere welwillende persoon onder te brengen. De Dierenbescherming is daarom op zoek naar mensen met voldoende ruimte en ervaring om de jonge dieren met geduld en goede zorg te helpen om verder te herstellen.



Sinds 2013 helpt de Dierenbescherming de overheid bij het herplaatsen van dieren die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in bewaring zijn genomen. Meestal vinden deze dieren een goed adres via de advertenties op de website ikzoekbaas.nl. Maar omdat het in dit geval om enkele tientallen pony’s in één keer gaat, vraagt de Dierenbescherming om extra hulp.

Oproep
Voor jonge shetlanders wordt gezocht naar mensen die ze een nieuwe start willen geven. Ondanks hun jonge leeftijd (0-2 jaar) hebben de hengstjes al veel meegemaakt. Ze verdienen een goed thuis met genoeg ruimte en veel aandacht.

De gezondheid van de pony's is nog kwetsbaar, vooral afstemming van de juiste voeding vraagt aandacht. Over het karakter van de dieren is op dit moment nog niet veel te zeggen, ze zijn allemaal nog erg jong en helaas niet of nauwelijks aan mensen gewend.


Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het contactformulier op de website ikzoekbaas.nl onder het kopje ‘Zoek een weidedier’ en daaronder ‘Paard’. De voorwaarde is wel dat de shetlanders minimaal per 2 ondergebracht moeten kunnen worden.