Top 5 alternatieven voor doden ganzen

Uit vragen en reacties die bij de Dierenbescherming binnenkomen naar aanleiding van recente publicaties over het doden van grote aantallen ganzen, blijkt dat er nog veel onwetendheid is over alternatieven.
Top 5 alternatieven voor doden ganzen
Uit vragen en reacties die bij de Dierenbescherming binnenkomen naar aanleiding van recente publicaties over het doden van grote aantallen ganzen, blijkt dat er nog veel onwetendheid is over alternatieven. De Dierenbescherming helpt u als lezer, maar ook beleidsmakers bij de provincies, graag op weg. We hebben uit de vele mogelijkheden een top 5 samengesteld van alternatieven die kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat ganzen zich niet ophouden op plekken waar ze in verband met veiligheid, schade of overlast niet welkom zijn.

5. Vogelafweerpistool en laser
Met behulp van een vogelafweerpistool, soort alarmpistool met vuurpijl en luide knal, en/of een laser kunnen ganzen verjaagd worden van bijvoorbeeld landbouwgrond. Als de dieren meermalig worden verjaagd zullen ze die gebieden gaan mijden.

4. Landbouwgrond ongeschikt maken
Door na het oogsten van bijvoorbeeld graan direct de stoppels en oogstresten om te ploegen is een gebied niet meer interessant voor ganzen omdat er niks meer te eten is. Overschakelen naar een voor ganzen onaantrekkelijk gewas zoals olifantengras is een andere optie.

3. Kuikenwerende rasters
Door kuikenwerende rasters te plaatsen tussen natuur en agrarische gebieden zijn deze minder geschikt als gebied om de kuikens groot te brengen. De ganzen gaan vaak op zoek naar andere plekken om te nestelen of broeden niet.

2. Gebied ongeschikt maken om te broeden
Plekken waar zandwinning heeft plaatsgevonden en nu (recreatie)plassen zijn ontstaan, kunnen ongeschikt gemaakt worden voor ganzen door hoge vegetatie (bijvoorbeeld wilgen) rondom het water te laten ontstaan.


1. Opvanggebieden aanwijzen en inrichten

Om ganzen uit bepaalde gebieden te weren kun je ze weglokken door andere gebieden juist heel aantrekkelijk voor ze maken. Denk aan voldoende open water, smakelijke beplanting zoals witte klaver en rust (geen jacht).


De Dierenbescherming betreurt het dat er veel te weinig naar deze en andere alternatieven wordt gekeken en er steeds weer gekozen wordt voor het doden van ganzen. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik u graag naar onze ganzenpagina.