Topkeurmerken: schaf BTW op duurzame voeding af

In onze reactie op het regeerakkoord maakten we al duidelijk wat een slecht idee het is om de BTW op producten met bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk te verhogen. Samen met maar liefst 10 andere topkeurmerken* hebben we nu de politiek opgeroepen de BTW op duurzame voedingsproducten juist af te schaffen.

Topkeurmerken: schaf BTW op duurzame voeding af

Dagblad Trouw besteedde afgelopen zaterdag uitvoerig aandacht aan de kwestie en bracht het nieuws onder de veelzeggende kop: “Hogere btw op groente en fruit is slecht voor een gezonde leefstijl”. Uit het artikel wordt duidelijk dat ook dierenwelzijn kind van de rekening is als het nieuwe kabinet zijn plannen doorzet.

Een maatregel om belasting op duurzame producten af te schaffen past volgens de elf organisaties prima in het rijtje klimaatmaatregelen van het nieuwe kabinet onder het motto ’de vervuiler betaalt’. En doet recht aan de ‘echte prijs’ van producten.

Eerlijke prijs

Duurzame producten zijn vaak iets duurder, omdat maatschappelijke verbeteringen in de prijs opgenomen zijn. Denk aan een eerlijke prijs voor de boer, weidegang voor koeien, goede arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijke productiemethodes. Veel duurzame producten zouden nu al goedkoper zijn dan ‘gewone producten’ als werkelijke kosten voor deze verbeteringen doorberekend zouden worden. Met de aankoop van duurzame producten besparen we dus op kosten voor onder meer ontwikkelingshulp, natuurbescherming, klimaatverandering, dierenwelzijn en gezondheid. De sterke stijging van de duurzame aankopen bewijst dat consumenten hier waarde aan hechten.


De duurzame topkeurmerken vinden afschaffing van BTW op duurzame producten de snelste route naar een wereld van duurzame productie, die op termijn de overheidsuitgaven verlaagt op alle maatschappelijke thema’s die met landbouw en voeding samenhangen.

Opmars

Duurzame voeding is aan een sterke opmars bezig. Het afgelopen jaar steeg de omzet volgens de Monitor Duurzaam Voedsel 2016 van 3 naar 3,7 miljard euro. De overheid juicht dit toe. Logisch, want het is maatschappelijk zeer gewenst dat onze voeding dier-, milieu-, klimaat- en mensvriendelijk (sociaal en gezond) wordt geproduceerd. Dat lost tal van problemen op en bespaart kosten.

* De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft elf keurmerken als topkeurmerk erkend omdat zij transparant, betrouwbaar en ambitieus zijn. Deze elf keurmerken zijn: ASC en MSC, Beter Leven 2 en 3-sterren, Biologisch EU, Demeter, EKO, Fairtrade, UTZ, Milieukeur en RainForest Alliance.