Uitslag enquête 'beschermen wilde dieren'

Bijna 500 mensen vulden de enquête 'Help mee met het beschermen van wilde dieren' in. Wij zijn blij met dit resultaat! We vroegen mensen namelijk de enquête alleen in te vullen als ze serieus geïnteresseerd zijn om nu of in de toekomst een bijdrage te leveren. De helft van de respondenten heeft direct gegevens achtergelaten zodat we ze rechtstreeks kunnen benaderen met een hulpvraag.
Uitslag enquête 'beschermen wilde dieren'
Met de enquête wilden we inventariseren of er voldoende mensen zijn die, op vrijwillige basis, tijd kunnen en willen investeren in diervriendelijk faunabeheer. We verstaan hieronder bijvoorbeeld het plaatsen en onderhouden van rasters om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen en het diervriendelijker verjagen van ganzen van agrarische percelen. Uit gesprekken die de Dierenbescherming voert met provincies en faunabeheereenheden blijkt namelijk dat dit nu vaak onvoldoende en niet gecoördineerd genoeg wordt uitgevoerd. Onder andere door gebrek aan vrijwilligers. Gevolg is dat hierdoor te vaak voor reguliere methodes zoals afschot of vergassen wordt gekozen.

Pilot

Nu blijkt dat zoveel mensen de handen uit de mouwen willen steken, kunnen we onze plannen verder uitwerken en binnenkort starten met een pilot. De mensen die gegevens hebben achtergelaten gaan we persoonlijk hierover benaderen en tegen de tijd dat de pilot verder vorm krijgt, doen we nogmaals een oproep zodat mensen die de enquête niet hebben meegekregen alsnog de kans krijgen om mee te doen.