Uitslag Statenverkiezingen: hoe liggen de kansen?

Op woensdag 18 maart ging het kiesgerechtigde deel van Nederland weer naar de stembus. Dit keer stonden de Provinciale Statenverkiezingen op het programma. De Dierenbescherming grijpt alle verkiezingen traditiegetrouw aan om haar belang onder de aandacht te brengen van de kiezers en de aspirant gekozenen. Onze nota Aanbevelingen Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid is reeds verstuurd naar de gekozen statenleden.
Gastblogger

Door: Gastblogger

Van alle verkiezingen die er gehouden worden in dit land zijn de Provinciale Statenverkiezingen wellicht de minst aansprekende. Het opkomstpercentage de laatste keer gaf daar in ieder geval blijk van. In 2011 nam ruim 55% van de kiezers de moeite om haar stem uit te brengen. Dit keer bleef de teller steken op 48%, en dus een stuk lager dan bij de vorige editie.

10 speerpunten dierenwelzijn

De Dierenbescherming grijpt alle verkiezingen traditiegetrouw aan om haar belang onder de aandacht te brengen van de kiezers en de aspirant gekozenen. We hechten er grote waarde aan om het electoraat te wijzen op het feit dat hun stem mede bepalend is voor het beleid in de periode daarna, zeker ook als het om dierenwelzijn gaat. Anderzijds willen we de bestuurders in spé alvast wijzen op de zaken waarvan wij vinden dat die in de toekomst moeten worden opgepakt. Ons spoorboekje voor de toekomst zal in ieder geval ons 10 speerpuntenplan zijn.

Uitslag

Na bestudering van de uitslag kunnen we concluderen dat de boervriendelijke partijen in veel provincies aan het roer komen te staan. Nu hoeft dit niet per definitie ongunstig te zijn, echter we moeten er van uit gaan dat economisch belang zal prevaleren boven alle andere belangen, dus ook dierenwelzijn. Dat maakt de uitdaging overigens alleen maar groter, en daar deinzen we als Dierenbescherming zeker niet voor terug. Met de uitvoer voor ons ‘strijdplan’ zijn we reeds begonnen. Direct na de Provinciale Statenverkiezingen hebben we onze herijkte Nota Aanbevelingen Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid toegestuurd aan alle gekozenen. Dit zal worden opgevolgd door gesprekken met Statenleden die dierenwelzijn in hun portefeuille hebben. Zoals al eerder aangegeven: de provincies en hun beleid worden steeds belangrijker voor het dierenwelzijn. Reden om hier als belangenorganisatie extra op in te zetten!

Invloed op landelijke wetgeving

Bij de provinciale statenverkiezingen worden de volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau gekozen. Daarnaast worden indirect, door de gekozen provinciale statenleden, de 75 leden van de Eerste Kamer gekozen. Een stem uitbrengen op een kandidaat of partij voor de Provinciale Staten betekent dus ook een stem uitbrengen voor de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. De regionale uitslag van de verkiezingen heeft dus ook grote invloed op het landelijk beleid. De uitslag van deze ‘indirecte’ verkiezing zal nog even op zich laten wachten. Tot 26 mei a.s. hebben de provinciale statenleden de tijd om hun stem op de samenstelling van de Eerste kamer te bepalen.