Uitspraak rechtszaak Damherten over zes weken

De Rechtbank van Noord-Holland doet over zes weken uitspraak in de zaak die onder andere door de Dierenbescherming is aangespannen tegen de provincie Noord-Holland voor het verlenen van een ontheffing voor afschot van duizenden damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK). Dit maakte de rechter bekend na afloop van een maar liefst vier uur durende zitting over de zaak op dinsdag 19 juli jl. Wij zijn fel tegenstander van grootschalig afschot en zijn van mening dat de ontheffing onterecht is verleend.

De ontheffing is verleend omdat de beheerders en grondbezitters van de gebieden van mening zijn dat er teveel damherten in het gebied leven. De dieren zouden een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en schade veroorzaken aan de flora en fauna in de gebieden. Tijdens de zitting heeft onze advocaat nog eens heel duidelijk aangegeven dat het afschieten van damherten in Nederland verboden is. Een ontheffing mag alleen verleend worden als hier voldoende aantoonbare, in de wet beschreven redenen voor zijn en als er geen andere werkende alternatieven voor het voorkomen van eventuele schade of ongelukken beschikbaar zijn. Volgens ons wordt er in dit geval niet aan deze voorwaarden voldaan en moet de ontheffing dus worden ingetrokken. Het is nu aan de rechter om te bepalen of de Dierenbescherming of de provincie gelijk heeft.

Onze visie op de damherten

Begin dit jaar heeft de Dierenbescherming haar kijk op de zaak nog eens uiteengezet in de zienswijze 'Geef damherten de ruimte'. Hierin gaan we in op de meest gebruikte argumenten voor het afschieten van deze dieren en hoe het volgens ons anders kan en anders moet.

Ook in beroep tegen afschot damherten in Zuid-Holland

De Dierenbescherming is ook in beroep gegaan tegen de provincie Zuid-Holland over dit onderwerp. Er is door Gedeputeerde Staten een ontheffing verleend voor afschot van damherten in het aansluitende duingebied in deze provincie. De ontheffing is verleend op basis van dezelfde, volgens ons foute gegevens. Voor dit beroep is nog geen zittingsdatum bekend.


Lees ook: Dossier Damherten.