Update Eerlijke Bankwijzer: veel onvoldoendes bij dierenwelzijn

De jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer laat zien dat banken de afgelopen 5 jaar nauwelijks in beweging zijn gekomen op het onderdeel dierenwelzijn. De Dierenbescherming roept het publiek op om te helpen hier verandering in te brengen en hun bank hierop aan te spreken.
Update Eerlijke Bankwijzer: veel onvoldoendes bij dierenwelzijn

Uit de vandaag gepubliceerde jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat vijf van de tien onderzochte banken een ruime onvoldoende score op het onderwerp, waarbij in negatieve zin de daling van ING en Rabobank ten opzichte van vorig jaar opvalt. De Dierenbescherming roept het publiek op om te helpen hier verandering in te brengen en hun bank aan te spreken op hun dierenwelzijnsbeleid.

Ruime onvoldoende

ABN AMRO (2), Aegon (3), Delta Lloyd (1), ING (2) en Rabobank (4) scoren een ruime onvoldoende op het onderdeel dierenwelzijn. ING en Rabobank gingen er ieder zelfs 2 punten op achteruit ten opzicht van vorig jaar. Dat valt deels te verklaren door een aanscherping van de criteria, maar er is meer aan de hand. Bij ING duurt het nu al jaren voordat men beleid maakt van het voornemen om bedrijven te stimuleren over te stappen van intensieve veehouderij naar diervriendelijke productie.

Rabobank had voorheen “Verantwoord omgaan met dieren” op hun website staan, maar dat is nu niet meer terug te vinden. Ook de tekst “Veehouders, viskwekers en veehandelaren en -transporteurs dienen zich bij het omgaan met dieren te houden aan de juridische eisen en ethische codes die hiervoor in de samenleving gelden”, is verdwenen.

Positieve uitzondering

Ook banken die wel een voldoende scoren zetten niet door en ontwikkelen nauwelijks nieuw beleid op dierenwelzijn. Dit ondanks vijf jaar signaleren van, en gesprekken met, de Eerlijke Bankwijzer. Positieve uitzondering is ASN Bank die laat weten dat zij hun dierenwelzijnsbeleid aan het vernieuwen zijn.

Volgens de Dierenbescherming is de klant nu aan zet. Ze roept mensen die dierenwelzijn belangrijk vinden op om hun bank aan te spreken op hun dierenwelzijnsbeleid. Zo kan een bank bijvoorbeeld voorwaarden verbinden aan het verstrekken van een lening of bedrijven aanspreken op dieronvriendelijke bedrijfsvoering. De Dierenbescherming zal zelf het goede voorbeeld geven door haar huisbankier Rabobank aan te spreken op hun teleurstellende score en ze te stimuleren werk te maken van dierenwelzijn.