Veel minder muskusratten gedood in Dinteloord en Lelystad

Mede dankzij inspanningen van de Dierenbescherming zijn Dinteloord en Lelystad gestopt met het grootschalig vangen en doden van muskusratten. Jaarlijks worden er landelijk tienduizenden muskusratten gedood, omdat hun gegraaf onze dijken en oevers zouden bedreigen. De noodzaak van het doden is nooit bewezen.

In plaats van ze te doden gaan de waterschappen in Dinteloord en Lelystad de schade vergoeden die de dieren met hun graafwerkzaamheden aanrichten. Het is overigens niet zo dat er helemaal geen muskusratten meer worden gedood; op plekken waar ze mogelijk dijken met een waterkerende functie ondermijnen, gebeurt het nog wel. Deze aanpak, objectbescherming genoemd, is onderdeel van een grote landelijke veldproef van de Unie van Waterschappen, waarbij nut en noodzaak van het doden van dieren om de veiligheid te waarborgen nader wordt onderzocht.

Terugdringen verdrinkingsval

Bij het doden van de muskusratten worden vaak vallen gebruikt waarin de dieren na een minutenlange doodsstrijd verdrinken. De Dierenbescherming spant zich, als lid van de begeleidingscommissie, al jaren in voor een andere aanpak en meer onderzoek. In 2011 heeft zij een petitie opgezet en aangeboden aan de Unie van Waterschappen. Dit heeft tot op heden niet tot een concreet convenant geleid, waarin zij toezeggen te stoppen met de verdrinkingsval, maar wel tot het nadenken over een andere aanpak, waarmee de verdrinkingsvallen sterk kunnen worden teruggedrongen.

Ook heeft de Dierenbescherming een nota aangeboden aan alle Waterschappen, waarin zij aangeeft dat de schade mogelijk niet veel erger zal worden als de muskusratten verdwijnen, en dat daarom eerst maar eens moet worden bewezen dat het doden van de dieren enig effect heeft op het verminderen van schade.'Muskusrat mag gang gaan in Dinteloord' - Fragment Omroep Brabant