Veel teveel dieren in veel te kleine hokken bij fokker

Op 11 juli hebben de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie Twente een hercontrole uitgevoerd bij een fokker van konijnen en knaagdieren in Nijverdal. Ze stelden daar vast dat de man, ondanks een eerdere mondelinge èn schriftelijke waarschuwing, nog altijd niets had geleerd. Ook nu was de huisvesting en verzorging van de dieren niet op orde. De fokker is onder andere toeleverancier van dierenwinkels in de regio.
Veel teveel dieren in veel te kleine hokken bij fokker

250 dieren op 6,4 m2

Bij de hercontrole van de fokker van konijnen, cavia’s, gerbils en hamsters, bleek dat er veel teveel dieren in de bakken en kooien zaten. Er zaten ruim 250 dieren op 6,4 m2! Bovendien was de huisvesting ongeschikt voor de specifieke soorten, deze was te klein en er was een gebrek aan frisse lucht. In het schuurtje, waar de fokker de dieren houdt, hing dan ook een penetrante ammoniaklucht. Gelukkig was de gezondheid van de dieren wel goed. Voor in beslag of bewaring nemen van de dieren was onvoldoende reden volgens de geldende wet- en regelgeving.

Bij de hercontrole van de fokker van konijnen, cavia’s, gerbils en hamsters, bleek dat er veel teveel dieren in de bakken en kooien zaten.

Boeterapport

Tijdens de hercontrole bleek bovendien dat de verplichte administratie ontbrak. De LID maakt een boeterapport op tegen de fokker. Dit wordt opgestuurd naar overheidsdienst RVO*. Die bepaalt welke boete wordt opgelegd en welke maatregelen de fokker moet nemen om het welzijn van zijn dieren te verbeteren.