Verbod op het fokken van dieren voor bont in Slovenië

Slovenië heeft vorige week een wet aangenomen die het fokken van dieren voor hun vacht verbiedt. De wet is met een overgrote meerderheid van 71 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Verbod op het fokken van dieren voor bont in Slovenië

Slovenië heeft vorige week een wet aangenomen die het fokken van dieren voor hun vacht verbiedt. De wet is met een overgrote meerderheid van 71 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

Ook de Eerste Kamer in Nederland nam onlangs een wet aan die het fokken van dieren voor het bont verbiedt. Sommigen waren toen bang dat de Nederlandse nertsenhouderij zich naar het buitenland zou verplaatsen. De Dierenbescherming en Bont voor Dieren werken samen aan een bontvrije toekomst; wat deze organisaties betreft volgt een Europees verbod op de bontfokkerij dan ook snel. Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “Dit is een enorme overwinning. Slovenië is het vijfde land in Europa dat het fokken van dieren voor hun vacht verbiedt. Dit toont aan wat we al verwacht hadden: het Nederlandse verbod op de nertsenhouderij heeft een olievlekwerking voor de rest van Europa!”.

De Fur Free Alliance, een samenwerkingsverband van verschillende dierenbeschermingsorganisaties waar Bont voor Dieren lid van is, heeft de Sloveense dierenwelzijnsorganisaties geholpen met lobbyen voor het fokverbod. Zo heeft zij een brief geschreven naar de Sloveense regering en ze gewezen op de fokverboden die elders in Europa van kracht zijn. Landen die al eerder het fokken van pelsdieren verboden zijn naast Nederland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Kroatië. Naar verwachting zal er in België, Duitsland en Noorwegen ook snel een einde komen aan bontproductie. De overgangstermijn die aan de bontfokkers is gegeven is drie jaar. In Nederland is helaas nog tot 2024 de mogelijkheid om af te bouwen. Dat neemt niet weg dat er weer een belangrijke stap is gezet naar een bontvrij Europa.

Het Sloveense parlement nam overigens ook een verbod op het houden van wilde dieren in het circus aan. Nederland zal dat zeer waarschijnlijk ook dit jaar nog invoeren.