Verkiezingen: buitenlandse dieren niet welkom?

Nijlganzen, Canadese ganzen, Italiaanse kamsalamanders, halsbandparkieten, zonnebaarzen, muskusratten en niet te vergeten: verwilderde katten. Ik noem zomaar een paar dieren op die in het Nederlandse buitengebied voorkomen maar hier eigenlijk oorspronkelijk niet vandaan komen. Ik vermoed dat velen van jullie deze namen lezen en denken: “Wat
Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Verkiezingen: buitenlandse dieren niet welkom?

Waarom heb ik het over deze, inmiddels ingeburgerde, buitenlandse gasten? Nou, dat zit zo. Nu zou je ze nog tegen kunnen komen, maar straks, als het aan de provincies en andere betrokkenen ligt, zie je in elk geval de Nijlgans en de Canadese gans niet meer. Deze dieren zijn vogelvrij verklaard in (vrijwel) alle provincies. Niet alleen omdat ze weleens overlast geven voor de boer, maar ook omdat het buitenlandse gasten zijn. "Ze horen hier niet, faunavervalsing, niet op eigen kracht hier gekomen", zeggen ze dan. Door de mens gebracht, en dus hebben wij volgens sommigen de verantwoordelijkheid om ze ook weer te decimeren tot nul.

Zorgvuldig behandelen

De Dierenbescherming ziet een heel andere verantwoordelijkheid voor deze dieren. Want ook dit dier is zich vanzelfsprekend bewust van pijn, heeft stress en kan lijden. Daarom vinden wij dat de provincie ook met deze dieren voorzichtig moet omgaan. Een zorgvuldige afweging, zoals die volgens de wet voor onze 'eigen' ganzen zou moeten worden gemaakt, is ook voor deze dieren op zijn plek. Nu zijn er gelukkig politieke partijen die er net zo over denken als de Dierenbescherming. Als die de overhand krijgen straks, na de verkiezingen, dan komt het misschien toch nog goed voor deze dieren. Dus als jij net zo denkt als wij, kun jij je steentje bijdragen door te kiezen voor een partij die van oorsprong buitenlandse dieren – ook wel exoten genoemd - ook zorgvuldig behandelt. Kijk hier voor de politieke standpunten op dit onderwerp.


Dieren die hier zijn geïntroduceerd doordat ze door onoplettendheid van hun eigenaren zijn ontsnapt of bewust zijn losgelaten en ook nog eens goed gedijen in het buitengebied, mogen wat de Dierenbescherming betreft gewoon rustig blijven leven. Daarin zijn wij vrij uniek in vergelijking met andere partijen die betrokken zijn bij dieren in het wild. Zij vinden vaak dat deze dieren gedood moeten worden als ze mogelijk een gevaar vormen voor onze 'eigen' dieren in de natuur. Zeker als deze dieren ook nog eens paren en kinderen krijgen met hun nauwverwante soortgenoten die wel in Nederland voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Italiaanse kamsalamander die kruist met de inheemse kamsalamander of de verwilderde kat die het met een wilde kat doet. Absoluut een slechte zaak, vinden zij, als er ‘genetische vervuiling’ plaats vindt.

Lekker hun gang gaan

Hebben deze betrokkenen dan helemaal geen punt als zij zeggen voorstander te zijn van het doden van buitenlandse gasten? Misschien wel. Stel dat de kinderen van de Italiaanse kamsalamander en de Nederlandse niet vruchtbaar zijn? Dan is het uiteindelijk voor de soort in zijn geheel een bedreiging. Dat is in het geval van de kamsalamander en de kat niet aan de orde. Wat ons betreft is het vooral aan de salamander en de kat met wie hij of zij het wel of niet wil doen. Laat ze lekker hun gang gaan. Blijkbaar waren ze nog niet lang genoeg van elkaar gescheiden om aparte soorten te zijn en is het dus ook niet erg als zij zichzelf nu weer met elkaar verenigen.

Natuurlijk zijn er wel redenen te bedenken waarom je nieuwe soorten, die van oorsprong hier niet voorkomen, niet wilt hebben in de natuur. Als exotische dieren ontsnappen komen ze in een vreemde omgeving, dus daardoor gaan veel diersoorten zonder de warmte, het eten en de liefde van de eigenaar dood. Ook kunnen zij dus een bedreiging vormen voor de dieren die al in Nederland voor komen, doordat ze competitie voeren om voedsel of broedplekken met de inheemse dieren, of onvruchtbare nakomelingen produceren als zij kruisen met inheemse soorten.

Problemen voorkomen

De vraag is of je deze problemen kan oplossen door de dieren te doden op het moment dat zij zich al prima hebben weten te vestigen. De Dierenbescherming is veel meer een voorstander van het voorkomen van problemen, door juist de dieren die je mag houden te beperken. Dit zijn zaken die landelijk geregeld moeten worden en waar de Dierenbescherming zich voor blijft inzetten waar dat nog niet op orde is. Daarnaast is voorlichting om te voorkomen dat dieren verwilderen belangrijk. Als jij dan je stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen laat horen, zodat de reeds ingeburgerde ganzen en katten hetzelfde recht krijgen als de oorspronkelijke inheemse ganzen en wilde kat, zetten we ons samen in voor de dieren.