Verkiezingen: mag ook dier profiteren van de vooruitgang?

De vooruitgang: het bouwen van stevige huizen, het aanleggen van riolering en stromend water. Mensen gingen gewassen verbouwen en vee houden in plaats van het zoeken naar zaden en vruchten en het najagen van dieren in de natuur. Er kwam radio, TV, gemotoriseerde voertuigen, computers en mobiele telefoons. Het onmogelijke werd mogelijk. Vliegen naar de maan

Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Verkiezingen: mag ook dier profiteren van de vooruitgang?

Zijn er werkelijk geen superslimme trucjes of ultramoderne technieken beschikbaar óf te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat dieren niet in dijken graven, het gras van de koeien niet meer afgrazen, de oogst van de boer vernielen of opeten of in ons eigen huis de lekkere hapjes opeten? Als je verder leest zal je zien dat die er wel degelijk zijn. En mooier nog: je kunt de dieren in het wild een handje helpen door op 18 maart te stemmen op een partij die deze diervriendelijker alternatieven in de praktijk wil toepassen. Zie voor standpunten van de partijen in uw provincie hier.

Mens en dier in harmonie

Omdat ik al een flink aantal jaren bij de Dierenbescherming werk op het gebied van jacht en schadebestrijding, heb ik me ook uitvoerig beziggehouden met diervriendelijke alternatieven die overlast kunnen verminderen. Dit heeft bij mij geleid tot de overtuiging dat het doden van dieren niet, of in elk geval veel minder noodzakelijk is, dan nu gebeurt. Eigenlijk toch ook niet verbazend? Mensen zijn slim, innovatief, oplossingsgericht. Dit heeft geleid tot scala aan maatregelen en middelen die ervoor kunnen zorgen dat we als mens en dier in harmonie met elkaar kunnen samenleven.


Waterkeringen kunnen bijvoorbeeld zo aangelegd worden dat muskusratten, konijnen en bevers daarin niet meer graven. Kijk hier maar eens. Ganzen kunnen geweerd worden uit grasland door laserstralen of de Scareyman. Mollen houden niet van een bepaalde geurstof, die verpakt is in bolletjes die je in de grond kan stoppen en de nieuwste ontwikkelingen in het voorkomen van aanrijdingen met grote hoefdieren, zoals edelherten en wilde zwijnen, zijn ook zeer veelbelovend.

Vooruitstrevend

Een van de meest vooruitstrevende diervriendelijke methoden is wel het vervangen van asfalt door zonnepanelen, die tevens in staat zijn ruim van tevoren automobilisten te waarschuwen voor overstekend wild. Daarnaast bestaat er een initiatief vanuit de auto-industrie: Volvo werkt aan een waarschuwingssysteem dat de automobilist een signaal geeft als de radar een hert, ree of wild zwijn in de omgeving van de auto waarneemt. Remt de automobilist niet, dan zal de auto dat uit zichzelf doen.

Bovenstaande voorbeelden zijn maar een greep uit de vele maatregelen die kunnen voorkomen dat dieren overlast geven. De vraag die overblijft is waarom deze maatregelen niet of nauwelijks toegepast worden. Vaak gaat het om economische redenen. Maar ook zijn dieren vaak de dupe omdat degenen die beslissen over hun lot bij vermeende schade of overlast wat behoudend zijn, niet van het bestaan van alternatieven op de hoogte zijn en/of zelf jager zijn! Niet dat alle jagers tegen maatregelen zijn om aanrijdingen met bijvoorbeeld reeën te voorkomen, natuurlijk niet! Zij zien liever ook niet dat dieren lijden als zij aangereden worden. Maar in elk geval zullen zij altijd aangeven dat afschot nodig blijft om diverse redenen. Hun eigen belang, namelijk het plezier dat zij hebben tijdens het speuren, najagen en doden van dieren, laten zij daarbij voor het gemak en ter overtuiging van bestuurders meestal achterwege bij hun structurele pleidooi voor afschot van dieren.

Kies diervriendelijk!

Hoe kunnen we nu de boel een beetje in beweging krijgen zodat minder dieren in het wild worden gedood? De provincie is in dit dossier cruciaal, dat is duidelijk. Zij bepaalt het faunabeleid en gaat over de uitvoering! Als jij het belangrijk vindt dat dieren in harmonie met mensen mogen leven, kun je het beste eerst de partijprogramma’s van de politieke partijen in jouw provincie doornemen en kijken welke politieke partijen diervriendelijke alternatieven voor afschot belangrijk vinden. Laat ook de dieren meeprofiteren van de vooruitgang!