Verwaarloosde hond weer vol levenslust

Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie troffen onlangs een sterk vermagerde hond in een woning aan. Ze legden de eigenaren een behandelplan op om de levenssituatie van het dier te verbeteren. Toen de inspecteur en agent onlangs terugkeerden voor een hercontrole, konden ze hun ogen niet geloven: de hond was kilo’s aangekomen en zat weer vol levenslust.
Verwaarloosde hond weer vol levenslust
Half mei assisteerde een LID-inspecteur de dierenpolitie op een adres waar een golden retriever in slechte conditie was aangetroffen. Het dier bleek erg mager, kon geen eten meer binnenhouden en had een slechte vacht. Bij een gesprek met de eigenaren werd duidelijk dat zij van goede wil waren, maar geen geld hadden om hun hond goed te verzorgen.

Dierenartskosten

De inspecteur nam daarop contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl*), die opdracht gaf de eigenaren onder bestuursdwang (**) een aantal maatregelen op te leggen om zo de gezondheid van de hond te verbeteren. Via schuldsanering werd geld vrijgemaakt om onder andere de dierenartskosten te kunnen betalen.

Verwachtingen overtroffen

Op woensdag 18 juni keerden de LID-inspecteur en dierenpolitie terug naar het adres voor een hercontrole. Wat ze daar zagen, overtrof hun stoutste verwachtingen. “Bij ons eerste bezoek was de hond slap en lusteloos, nu was hij kilo’s zwaarder en kwam hij enthousiast op ons afgerend,” aldus de inspecteur. “We konden nauwelijks geloven dat het dezelfde hond was. Hij was zelfs zo vrolijk en beweeglijk, dat ik het niet voor elkaar kreeg om een goede foto van hem te maken.”

Bestuursdwang effectief

De Dierenbescherming is blij dat de samenwerking van haar LID-inspecteurs met de dierenpolitie en RVO.nl steeds vaker leidt tot een structurele verbetering van dierenwelzijn. De toepassing van bestuursdwang is daarbij een effectief middel.


*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijk strafmaat.


**Inspecteurs van de LID kunnen, in opdracht van RVO.nl, op basis van bestuursrecht trajecten inzetten die de eigenaar dwingen om de levenssituatie van hun dier te verbeteren.