Verwaarloosde pony's genieten nu op zorgboerderij

Soms lopen zaken, waarbij onze inspectiedienst betrokken raakt, anders af dan gevreesd werd. Zo bezocht onze inspecteur op 10 februari, samen met de dierenpolitie, een adres in de gemeente Apeldoorn waar twee Shetlanders niet de juiste verzorging kregen. In plaats van bij de slager, eindigden de pony’s op een zorgboerderij.
Verwaarloosde pony's genieten nu op zorgboerderij

De hoefverzorging van de Shetlanders had in het verleden al eens te wensen over gelaten. De schuwe pony's lieten zich niet of nauwelijks onderzoeken door de dierenarts. Toch kon de dierenarts goed zien dat de hoeven van de ene pony veel te lang waren, wat zeer pijnlijk is, en de andere pony waarschijnlijk last van luis had. De eigenaar vond het allemaal maar overdreven en dreigde de dieren naar de slacht te brengen om er vanaf te zijn. Hierop werd door de dierenpolitie proces verbaal aangezegd en onze inspecteur gaf de eigenaar de opdracht de verzorging van de dieren in orde te maken, omdat er anders nieuwe maatregelen zouden volgen.

Nog voordat al het papierwerk van deze zaak doorgegeven kon worden aan de betreffende overheidsinstantie (RVO.nl*), ontving onze inspecteur een email waaruit bleek dat de eigenaar de pony's aan een zorgboerderij in de buurt had afgestaan. Deze boerderij wilde de verzorging voor de dieren wel op zich nemen. Wel werd afgesproken dat de eigenaar de kosten voor de eerste behandeling zou betalen.


Inmiddels heeft onze inspecteur de pony's op de boerderij bezocht. "De dieren staan er nu fantastisch bij. Hun hoeven zijn bekapt en zijn weer helemaal netjes", aldus de inspecteur. De pony's kunnen overdag naar buiten en 's nachts lekker binnen staan. Als ze aan hun nieuwe thuis gewend zijn, komen ze in een groep met ander pony's te staan.

Het optreden van de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en dierenpolitie bracht de eigenaar tot het inzicht dat hij de dieren beter kon afstaan. Het is mooi dat hij bij de zorgboerderij terecht kon, zo kunnen we met recht spreken van een goede afloop voor dier en mens.

*UPDATE* - 20 maart

Helaas is Smokey (zwarte shetlander) ondanks de liefdevolle opvang op de zorgboerderij twee weken geleden overleden aan koliek. Gelukkig gaat het met Porgy (witte shetlander) elke dag een beetje beter en geniet hij met volle teugen van de aanwezigheid van de andere pony's, lama, ezels en paarden op de boerderij. Het hele verhaal van Porgy en Smokey lees je vanaf mei in ons ledenblad DIER.


*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijk strafmaat.