Verwilderde katten op Schiermonnikoog voorlopig niet geschoten

Eind januari werd bekend dat het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog had ingestemd met een plan om tientallen verwilderde katten op het eiland met een nekschot af te maken. Dat besluit wordt na veel geschokte reacties op verzoek van de Werkgroep Beheer heroverwogen.
Verwilderde katten op Schiermonnikoog voorlopig niet geschoten

Eind januari werd bekend dat het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog had ingestemd met een plan om tientallen verwilderde katten op het eiland met een nekschot af te maken. Dat besluit wordt na veel geschokte reacties op verzoek van de Werkgroep Beheer heroverwogen.

De katten zouden een gevaar vormen voor vogels en andere kleine dieren op het eiland. Het besluit leverde echter geschokte reacties op vanuit het hele land. Ook de Dierenbescherming Friesland maakte in een open brief bezwaar tegen de plannen en drong aan op alternatieve, diervriendelijke methoden om de populatie op natuurlijke wijze te laten krimpen.


Vandaag is duidelijk geworden dat de Werkgroep Beheer, waarin alle partijen ambtelijk vertegenwoordigd zijn, de vele reacties ter harte heeft genomen en het advies heeft uitgebracht om het plan van aanpak in heroverweging te nemen. Tot die tijd worden de wilde katten op het eiland met rust gelaten.

De Dierenbescherming is blij met deze voorlopige uitspraak en hoopt dat het een eerste stap is naar een diervriendelijke, duurzame oplossing voor de verwilderde kattenpopulatie op het eiland.

Lees hier de berichtgeving en de open brief van Dierenbescherming Friesland met betrekking tot de verwilderde katten op Schiermonnikoog.