Verzekeraars hebben weinig oog voor dierenwelzijn

De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft haar onderzoek naar het beleid van de tien grootste verzekeringsmaatschappijen gepubliceerd. Voor het eerst is beoordeeld op welke wijze deze verzekeraars via hun investeringen bijdragen aan een duurzame wereld. ASR Verzekeringen is de enige die op het gebied van dierenwelzijn een voldoende scoort.
Verzekeraars hebben weinig oog voor dierenwelzijn

De Eerlijke Verzekeringswijzer laat zien in hoeverre verzekeraars met hun investeringen bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld. Van verzekeraars mag worden verwacht dat zij alle breed gedragen internationale verdragen, standaarden en initiatieven voor duurzame ontwikkeling naleven. Verzekeraars zouden dit op hun beurt moeten verlangen van de bedrijven waarin ze investeren.

De onderzochte (moeder-)bedrijven zijn ING, Achmea, SNS Reaal, ASR, Delta Lloyd, Aegon, Allianz, APG, Legal & General en Generali. Het onderzoek richt zich op levensverzekeraars, omdat zij over de lange termijn beleggen en als aandeelhouders invloed kunnen uitoefenen op de bedrijven waarin zij investeren.

Dikke onvoldoende dierenwelzijn

Op het thema dierenwelzijn heeft alleen ASR Verzekeringen een schamele 6 gekregen. Alle andere verzekeraars scoorden een dikke onvoldoende. Zes van de bedrijven kwamen zelfs niet verder dan een dramatische één, wat betekent dat zij geen enkel beleid hebben op het thema dierenwelzijn. Het feit dat de verzekeringsmaatschappijen voor het eerst getoetst worden op duurzaamheid, inclusief dierenwelzijn, zal hier debet aan zijn. In dat opzicht liggen er dus mooie kansen om bij een volgend onderzoek forse verbeteringen te laten zien.

Consumenten kunnen op de website van de Eerlijke Verzekeringswijzer informatie vinden over het maatschappelijk beleid van de top tien van levensverzekeraars in Nederland. Zij kunnen zien hoe hun verzekeraar scoort op diverse duurzaamheidsthema’s en deze aanschrijven om positief of negatief commentaar op het beleid te geven.

Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer is een initiatief van de Dierenbescherming, Amnesty International, FNV, IKV Pax Christi, Milieudefensie en Oxfam Novib. De initiatiefnemers, die in 2009 ook de Eerlijke Bankwijzer oprichtten, verwachten van de verzekeraars dat zij worden aangezet om hun beleid ingrijpend aan te scherpen.