Vis in te klein aquarium in restaurant

Bij zaken van onze inspectiedienst denk je misschien niet meteen aan een aquarium in een Chinees restaurant, maar ook daar controleren we op dierenwelzijn. Na een melding trof onze inspecteur namelijk een Koi in een veel te klein aquarium. Dankzij tussenkomst van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en het opleggen van een bestuurlijke maatregel door RVO leeft de Koi nu in een grote vijver, samen met soortgenoten.
Vis in te klein aquarium in restaurant

Eind augustus kreeg onze inspecteur de melding binnen en is hij gaan kijken in het restaurant in de gemeente Zevenaar. Daar bleek een Koi van ruim 60cm in een aquarium te zitten waarin het dier zich niet kon omdraaien zonder tegen de zijkanten te stoten. Het aquarium had een netto inhoud van 528 liter, terwijl een volwassen Koi minimaal 1000 liter water om zich heen moet hebben. De inrichting van het aquarium liet ook te wensen over en bovendien zijn Kois scholenvissen dus het is beter om ze met meerdere soortgenoten bij elkaar te houden.

Het aquarium had een netto inhoud van 528 liter, terwijl een volwassen Koi minimaal 1000 liter water om zich heen moet hebben.

Advies alleen niet genoeg

Het was overduidelijk dat het aquarium te klein en ongeschikt was voor deze grote vis. Onze inspecteur is het gesprek aangegaan met de eigenaar en heeft hem geadviseerd over hoe hij het dier wel zou moeten houden. De eigenaar was niet overtuigd en wilde liever een officiële brief van overheidsdienst RVO afwachten. Na overleg tussen onze inspecteur en RVO heeft de man de brief gekregen met daarin een bestuurlijke maatregel die hem verplichtte de huisvesting van het dier op orde te maken.

Hercontrole

Na het verstrijken van de termijn, dat door RVO was opgelegd, is onze inspecteur gaan kijken of de Koi inmiddels een betere leefomgeving had gekregen. Dit bleek gelukkig het geval. De Koi zou zijn overgebracht naar de vijver van een kennis. Uiteraard is ook dit gecontroleerd door onze inspecteur en de Koi verblijft inderdaad in een voldoende grote vijver samen met andere Kois. Het aquarium in het restaurant wordt nu bewoond door een aantal kleine koudwatervissen, waarvoor een aquarium met bovenstaande afmetingen geschikt is.

Dankzij tussenkomst van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en het opleggen van een bestuurlijke maatregel door RVO leeft de Koi nu in een grote vijver, samen met soortgenoten.


Help ons redden