Visie Dierenbescherming op maatregelen vogelgriep

Inmiddels zijn er in Nederland meerdere gevallen van vogelgriep geconstateerd. Na Hekendorp dook het virus ook op in Ter Aar (Zuid-Holland) en Kamperveen (Overijssel). Helaas betekent dit dat er veel dieren moesten worden gedood. De Dierenbescherming vindt dit een drama voor dier en mens . Echter begrijpen we ook dat de maatregelen die de staatssecretaris nu neemt, moeten voorkomen dat het virus zich nog verder verspreidt.
Visie Dierenbescherming op maatregelen vogelgriep

Het is van groot belang dat alle betrokken partijen nu de handen ineen slaan om deze crisis onder controle te krijgen en nog meer slachtoffers te voorkomen.Na een algeheel vervoersverbod voor pluimvee, is ons land sinds zondag opgedeeld in vier regio’s waar verschillende regels van kracht zijn. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder kan verspreiden.

Ook voor dierenambulanceorganisaties gelden momenteel strenge regels. Mede dankzij inspanningen van de Dierenbescherming zijn er nu wel mogelijkheden om vogels in noodgevallen op te halen. Alleen binnen de zone van de getroffen bedrijven mag dit niet. Ook geldt er voor heel Nederland nog steeds een afscherm- en ophokplicht voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee en andere vogels.

Preventieve vaccinatie pluimvee

De Dierenbescherming dringt al sinds de vorige uitbraak van vogelgriep in 2003 aan op preventieve vaccinatie van pluimvee. De overheid heeft sindsdien beleid voorbereid waardoor noodvaccinatie mogelijk is, maar voor preventieve vaccinatie is geen draagvlak. Met name de Duitse markt houdt dat tegen. Wij zijn van mening dat wij niet door kunnen blijven gaan met het doden van gezonde dieren. Wij blijven aandringen op preventieve vaccinatie. Zodra de huidige uitbraak van vogelgriep onder controle is, gaan we graag in gesprek met de sector om te komen tot een structurele oplossing.

Wat betreft de dieren die eventueel nog gedood moeten worden, vindt de Dierenbescherming dat dit op een zorgvuldige manier, met zo min mogelijk dierenleed, moet gebeuren. Zo heeft de Dierenbescherming er bij de overheid op aangedrongen dat er een onafhankelijke dierenwelzijnscommissie moest worden ingesteld om hierop toe te zien. Dit is inmiddels gebeurd.

Kijk hier voor meer informatie en maatregelen.