Vissenwelzijn mogelijk onderdeel Europees visserijfonds

Het Europees Parlement heeft een aantal moties aangenomen die betrekking hebben op het Europese Fonds Maritieme Zaken en Visserij. Een van de moties luidde dat ‘het reduceren van de negatieve invloed van visserij op dierenwelzijn’ een duurzaamheidsdoelstelling moet zijn.
Vissenwelzijn mogelijk onderdeel Europees visserijfonds

De Dierenbescherming is verheugd dat dit kleine stukje tekst nu opgenomen is in het fonds. Het betekent in eerste instantie erkenning voor het feit dat de visserij dieren- en daarmee vissenwelzijn negatief beïnvloedt. Ook voor dierenwelzijn in de aquacultuur (viskweek) is er aandacht gekomen. Dit heeft heel wat jaren lobbywerk gekost van onder andere de Dieren- en Vissenbescherming.

Pijn en stress

Ten tweede betekent het dat - als dit stukje tekst overeind blijft bij de later dit jaar te voeren onderhandelingen tussen de Europese Raad, Commissie en het Parlement - lidstaten het geld dat zij vanuit Europa tot hun beschikking krijgen, kunnen gebruiken voor de financiering van onderzoek naar technieken die vissenwelzijn tijdens de visvangst minder schaden.

Bijvoorbeeld om te onderzoeken of vissers de vissen die aan boord komen kunnen bedwelmen, voordat zij hun ingewanden eruit halen. Dit zogenaamde ‘levend strippen’ is nu heel gebruikelijk in de visserij. Maar eigenlijk niet meer van deze tijd. Zeker niet nu we weten dat vissen pijn en stress wel degelijk bewust ervaren.

Bedwelming

Overigens is Nederland koploper op het gebied van onderzoek naar bedwelming aan boord van schepen. Eerder al financierde de Nederlandse overheid onderzoek naar een prototype van een bedwelmingsapparaat aan boord van een vissersschip van de visgroep Ekofish. Ook voor de komende drie jaar zal Nederland investeren in de ontwikkeling van apparatuur aan boord van schepen, waarmee vissers de vissen na vangst snel kunnen bedwelmen en slachten.

De Dierenbescherming blijft de ontwikkelingen, in samenwerking met de Vissenbescherming en Eurogroup for Animals op de voet volgen. Waar nodig zal er input worden gegeven aan overheden, onderzoekers en vissers voor verder onderzoek en implementatie van maatregelen, die leiden tot minder schade aan vissen tijdens de wildvangst en in de aquacultuur.