Waarom weer die gans?

Tijdens een recente bijeenkomst vertelde ik dat de Dierenbescherming in de periode van 23 februari tot en met 8 maart extra aandacht vraagt voor het lot van de gans. Eén van de aanwezigen reageerde met de vraag: “Waarom weer de gans
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Waarom weer die gans?

Toen de gans in de jaren 70 van de vorige eeuw bijna als broedvogel uit ons land was verdwenen, vonden we dat heel erg. Het dier kreeg de beschermde status en werd aan alle kanten geholpen. Met succes. De populatie herstelde zich en de karakteristieke v-formaties werden weer steeds vaker gezien in de lucht. Het werd zelfs zo’n succes, dat er mensen schade en overlast begonnen te ondervinden. Met name boeren, die met lede ogen moesten toezien hoe de ganzen in groten getale hun grasland leeg kwamen eten.

Doden werkt niet
In reactie hierop begon de overheid ontheffingen te verlenen om de nog steeds beschermde vogel te mogen doden door middel van jacht. Vanuit hun perspectief lijkt het logisch. Teveel ganzen minus afschot is minder ganzen en dus minder schade. Het tegendeel blijkt echter waar. Want ondanks dat er steeds meer ganzen gedood worden, inmiddels al zo’n kwart miljoen, blijven de aantallen elk jaar toenemen en daarmee ook de schade. Conclusie: het doden van ganzen werkt niet.

Je zou dan ook verwachten dat men open zou staan voor andere manieren om schade en overlast te voorkomen. Maar ondanks dat er inmiddels verschillende succesvol geteste alternatieven voorhanden zijn, worden de dieren nog steeds gedood. Sterker, door vergassing op grote schaal toe te staan, moeten dat er nog veel meer worden. Momenteel is dat verboden, maar als we niet oppassen, gaat het wél die kant uit. Ik vind het schandalig dat we in een innovatief land als het onze niet kiezen voor creatieve, duurzame, diervriendelijke oplossingen, maar blijven hangen in oude, barbaarse methoden die niet eens werken.

Drama op grote schaal
Bij de gans speelt dit drama zich op grote schaal af, vandaar dat we ‘m als voorbeelddier hebben gekozen in onze strijd voor alle in het wild levende dieren. Want niet alleen de gans moet wijken als er economische belangen op het spel staan of overlast dreigt. Ook bijvoorbeeld wilde zwijnen, damherten en reeën, vossen, mollen en muizen worden gedood als ze ons in de weg zitten. Overal waar dieren uit het wild dicht in de buurt van mensen komen, lijkt het risico op schade en overlast het te winnen van bewondering en zorg.

Daarom dus weer die gans. Als we het toelaten dat er jaarlijks maar liefst 245.000 van deze mooie vogels worden afgemaakt, vrees ik voor de toekomst van al die andere dieren die nu nog min of meer vrij in ons land wonen. De manier van denken over dit onderwerp moet veranderen. Van doden naar samenleven. In plaats van alles naar onze hand te willen zetten, mogen we ook best wat ruimte overlaten voor de dieren om ons heen.

De komende twee weken vertellen we je via ons ledenmagazine DIER, onze website, nieuwsbrieven en social media van alles over de gans. Over het dier zelf, over het huidige beleid en over de alternatieven. We vragen je ook om ons te steunen zodat we kunnen blijven strijden voor het leven van de gans en al die andere in het wild leven de dieren. Het verwoesten van tienduizenden ganzenfamilies moet stoppen en wij maken ons daar sterk voor. Mogen de ganzen ook op jouw steun rekenen?