Wanneer is vergassen van ganzen effectief?

De provincie Friesland opende gisteren de dag met een opmerkelijk 'succes' verhaal. De kop luidde: 'Vangen en doden van ganzen met CO2 in Friesland blijkt effectief'. Je begrijpt, als dierenbeschermer ben je gelijk gealarmeerd. Effectief

Femmie Smit

Door: Femmie Smit Programmamanager In het Wild Levende Dieren

Wanneer is vergassen van ganzen effectief?

Druppel op gloeiende plaat

Even verder lezend zie ik al snel dat men hier niet over rept. Het effectieve zit hem volgens de provincie in het feit dat ze het voor elkaar hebben gekregen om wel 1574 weerloze ganzen te vangen en doden in relatief korte tijd. Dat daarbij zo'n 150 tot 200 dieren dood zijn gegaan door verdrukking en de rest door één minuut te snakken naar lucht en uiteindelijk te stikken, en dat voor slechts € 3000,- vindt men klaarblijkelijk effectief. Dat dit veel dierenleed veroorzaakt voor slechts een druppel op de zogeheten gloeiende plaat, vermeldt de Provincie er voor het gemak maar even niet.

Samenleven met respect

Want het doden van 1574 dieren heeft natuurlijk nauwelijks impact op het verminderen van gewasschade die jaarlijks door zo'n 38.000 getelde grauwe ganzen in Friesland veroorzaakt zou worden. Niet dat de Dierenbescherming pleit voor een methode waarmee je nog meer en nog 'effectiever' ganzen kan vangen en doden. In tegendeel. De Dierenbescherming pleit voor een aanpak waarin mens en dier met elkaar samenleven en men elkaar respecteert. In geval een dier grenzen overschrijdt waardoor de mens vindt dat het geen respect meer verdient, dan hebben we in onze ogen in elk geval de plicht om deze grensoverschrijding op een dierwaardige manier aan te pakken.

Ganzen pikken graantje mee

Zeker ook omdat de oorzaak van de grensoverschrijding kan plaatsvinden door ons eigen toedoen. De mens wil goedkoop voedsel met als gevolg een zeer intensieve landbouw, met uitgestrekte groene graszoden voor onze melk. Dat de gans hier een graantje van mee wil pikken is niet meer dan logisch. Als we dat niet zijn goed recht vinden, zorg er dan in ieder geval voor dat de inspanning die het kost om de dieren uit deze velden te weren zich richt op het verjagen van deze dieren met bijvoorbeeld laserstralen of vogelafweerpistolen. Zorg er verder voor dat ze een veilige haven hebben in zomer en winter wel kunnen rusten, eten en broeden.

Echt succes

Je zou ook kunnen kiezen voor bedrijfsvoeringen waarbij ganzen niet zo makkelijk van mee kunnen profiteren. Dat kan bijvoorbeeld door je gras een minder aantrekkelijke samenstelling of lengte te geven voor ganzen. Mogelijk kost dit wat innovatief denken, energie en geld, maar dat valt vast nog wel te overzien. Zeker als je als provincie met innovatie minder schade uit hoeft te keren en je zo juist kosten bespaart. En wat het mooiste is: je kan bij een positief effect met minder schade en minder dode ganzen in je berichtgeving echt spreken van succes!