Wantoestanden bij slacht VS: 'Stop verkoop paardenvlees'

De Dierenbescherming heeft met afschuw kennis genomen van de beelden die tonen hoe slecht slachtpaarden in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Argentinië behandeld worden. Het vlees van deze paarden wordt ook in Nederland verkocht. De Dierenbescherming roept op de (ver-)koop van dit vlees te staken.

De Dierenbescherming zal contact opnemen met Nederlandse supermarkten en verwerkers van paardenvlees om er bij hen op aan te dringen geen paardenvlees meer te verkopen en te verwerken zolang het welzijn van de paarden en de voedselveiligheid van het vlees niet gegarandeerd zijn. Het vlees uit de genoemde landen wordt in Nederland verkocht als paardenvlees, paardenvleeswaren en vulling van kroketten.

Afschuwelijke beelden

Het tv-programma Tros Radar toonde gisteravond afschuwelijke beelden van slachtpaarden gemaakt in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Argentinië. De beelden zijn verzameld door Eyes on Animals, een dierenbeschermings-organisatie gespecialiseerd in het welzijn van landbouwhuisdieren tijdens transport. Naast Eyes on Animals gaf een wetenschapper van Wageningen Universiteit en Research deskundig commentaar bij de beelden.

Uit de beelden blijkt dat de paarden veel te lang getransporteerd worden, in veewagens die daarvoor niet geschikt zijn en dat de dieren niet of nauwelijks gedrenkt en gevoerd worden. Getoond werd o.a. hoe paarden bij het slachthuis worden afgekeurd en vervolgens aan hun lot overgelaten worden, of weer terug gaan op transport om na enige dagen of weken opnieuw naar het slachthuis te worden getransporteerd.

Klappen, schokken en geweerschoten

Beelden in het slachthuis tonen het toedienen van klappen en elektrische schokken, alsook het op volstrekt inadequate wijze met meerdere geweerschoten doden van de paarden. Deze en andere getoonde misstanden zijn in Europa wettelijk verboden en het is dan ook onbegrijpelijk dat de slachthuizen door de EU goedgekeurd zijn voor levering aan Europa.

De paarden zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de paardensport- en -recreatiesector. Ze hebben dikwijls medicijnen gehad die maken dat ze niet meer voor humane consumptie mogen worden geslacht. Toch gebeurt dat en zo vormt het vlees van deze dieren een bedreiging voor de volksgezondheid.

'Geen paardenvlees meer verkopen'

Tijdens de uitzending bleek dat vlees van deze paarden uit Noord- en Zuid-Amerika in Nederlandse supermarkten wordt verkocht en verwerkt in kroketten en dergelijke. De Dierenbescherming gaat contact opnemen met de betreffende supermarkten en verwerkers van paardenvlees en zal er bij hen op aandringen om geen paardenvlees meer te verkopen of te verwerken, zolang het welzijn van de paarden en de voedselveiligheid niet gegarandeerd kunnen worden.

Bij eerdere, recente paardenvleesschandalen bleek al dat ook in Europa misstanden voorkomen bij het vervoeren en slachten van paarden en dat ook hier paarden worden geslacht die medicijnen hebben gehad waardoor ze helemaal niet meer voor humane consumptie hadden mogen worden geslacht.

Kies voor dierenwelzijn

De Dierenbescherming raadt het eten van paardenvlees af. Wie vlees wil eten, moet sowieso opletten en omwille van dierenwelzijn vlees kopen met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Vlees met dit dierenwelzijnslabel is volop in de supermarkten verkrijgbaar.