Wat ruist er door het struikgewas?

Zonder dat we het in de gaten hebben, leven er heel wat vlinders, amfibieën, zoogdieren en vogels in onze tuin of op en rond ons balkon. Om mensen hier meer bewust van te maken en te stimuleren om de dieren een handje te helpen, organiseert de Dierenbescherming in samenwerking met Jaarrond Tuintelling dit jaar voor de tweede keer de tuintelling ‘Van kroeg tot kraamkamer.’ We zijn niet alleen benieuwd welke dieren in de Nederlandse tuinen voorkomen, maar ook wat ze daar komen doen. Via tuintelling.nl kan ook jij meetellen en aangeven of je tuin vooral als kroeg, hotel of kraamkamer gebruikt wordt.

Wat ruist er door het struikgewas?

Het Nederlandse dierenrijk

De Vlinderstichting meldt op haar website dat de vlinders het moeilijk hebben in ons land. Meer dan de helft van de vlindersoorten staat op de Rode Lijst en wordt bedreigd in zijn voorbestaan. Veel padden en kikkers vinden de dood onder autobanden tijdens hun jaarlijkse trek. Sommige zoogdieren en vogels hebben moeite om zich staande te houden nu er, met name op het platteland als gevolg van de intensieve landbouw en veehouderij, steeds minder overlevingsmogelijkheden voor hen zijn. Veel dieren trekken dan ook richting de door ons bewoonde wereld. Daar spelen onze tuinen en balkons een belangrijke rol in. In een tuin vol tegels kunnen dieren niet leven, maar met een paar eenvoudige aanpassingen kan iedereen de dieren een handje helpen.

Tuintelling

Om meer inzicht te krijgen welke dieren in de Nederlandse tuinen voorkomen en of er grote verschillen zijn tussen de regio's, vragen we iedereen om tussen 14 april en 13 mei mee te tellen en je waarneming door te geven via de website tuintelling.nl/kraamkamer. Het gaat bij deze telling om vlinders, amfibieën, zoogdieren en vogels.
Femmie Smit, onze programmamanager In het Wild Levende Dieren: “Als je eenmaal begint met tellen, ontdek je steeds meer leven in je tuin of op je balkon en dat is precies wat we willen bereiken. Hoe meer je bewust bent van al dat leven om je heen, hoe sneller je bereid bent om er ook rekening mee te houden”

Kroeg tot kraamkamer

Wie wat langer kijkt, ontdekt dat het ene dier alleen even iets komt eten of drinken en de tuin als kroeg gebruikt, terwijl een ander dier er komt slapen: de tuin als hotel. Weer andere dieren planten zich er voort en brengen hun kroost groot in onze tuin. In dat geval is er sprake van een kraamkamer. Uit de tuintelling van verleden jaar bleek dat 49,7% van de tuinen wordt gebruikt als kroeg, 31,1% als hotel en 19,2% als kraamkamer. We hopen dit jaar op meer kraamkamers, want dat kan erop duiden dat de dieren beter gedijen in onze directe omgeving.

Diervriendelijke tuin

Op de website tuintelling.nl zijn tips te vinden om je tuin (nog) diervriendelijker te maken. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan de overlevingskansen van bijvoorbeeld de gehakkelde aurelia, de groene kikker, de eekhoorn en de merel.