Zes honden uit vervuilde kennels bevrijd

Twee van onze inspecteurs zijn betrokken geweest bij een zaak in de Drentse gemeente Borger-Odoorn waarbij zes honden in bewaring zijn genomen. De eigenaresse was niet in staat om de dieren de verzorging en huisvesting te bieden die ze nodig hadden. De honden zaten in oude, vervuilde hokken

In januari kwamen de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) na verschillende meldingen van een zorgelijke situatie voor het eerst op het adres. De bewoonster lag op dat moment in het ziekenhuis. Haar pluimvee, pony's en honden werden door iemand verzorgd die hiertoe niet in staat bleek. Na een goed gesprek werden het pluimvee en de pony’s daarom overgenomen door andere mensen. De honden bleven in de kennels bij het huis.

Omdat de verblijven niet voldeden niet aan de huidige normen, zwaar vervuild waren en de honden bovendien amper buiten kwamen, hebben de inspecteurs in opdracht van RVO.nl* de eigenaresse en verzorger opgedragen om schoon te maken, de hokken aan te passen en de dieren de juiste verzorging te geven. Ze kregen hier tot 21 maart de tijd voor.

Kennels weer vervuild

Bij een controle op 25 maart bleek dat ze zich niet aan de afspraken hadden gehouden. De kennels waren niet voldoende aangepast en bovendien weer vervuild. De honden waren wel doorvoed, maar vertoonden afwijkend gedrag door voortdurende opsluiting. RVO.nl gaf hierop opdracht om de dieren in bewaring te nemen en over te brengen naar een opvangadres waar ze nu de juiste zorg krijgen. De verzorger was zichtbaar aangeslagen toen hij de honden overdroeg, maar de situatie was niet langer houdbaar.


Volg onze inspecteur Jan Smit op Twitter: @JanSmit_LID

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt bij wetsovertreding de uiteindelijke strafmaat.