Zeven honden uit vervuilde woning gehaald

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft vrijdag 11 december samen met de dierenpolitie zeven honden in bewaring moeten nemen. De eigenaren waren, ondanks dat ze daar opdracht voor hadden gekregen, niet naar de dierenarts geweest. De honden zaten onder de vlooien en hadden zichtbaar last van huidproblemen. Daarbij was de woning ongeschikt om honden te houden.
Zeven honden uit vervuilde woning gehaald

Bij een controle op 3 december op het adres in de Friese gemeente Tietjerksteradeel bleek dat er zeven honden in een zwaar vervuilde woning zaten. Vier honden waren van de bewoners en drie honden van de inwonende zoon. De dieren zaten onder de vlooien en een aantal had zichtbaar huid- en vachtproblemen. De dieren maakten bovendien een bange indruk. In overleg met RVO.nl* liet de LID-inspecteur de eigenaren weten dat ze onder andere met de honden naar de dierenarts moesten gaan en daarna het behandeladvies moesten opvolgen.

Zwaar vervuilde woning onder de vlooien

Op 11 december liep de termijn om naar de dierenarts te gaan af en gingen de LID-inspecteur en dierenpolitie opnieuw controleren om te zien hoe het met de honden ging. Helaas bleek dat de eigenaren de opgelegde maatregelen niet hadden opgevolgd. Het was geen optie om de dieren mee te nemen naar de dierenarts en vervolgens weer terug te brengen: de woning was zwaar vervuild waardoor deze niet goed tegen vlooien te behandelen was. Daarop is in overleg met RVO.nl besloten de dieren in bewaring te nemen.

De honden zijn na het bezoek aan de dierenarts overgebracht naar een opvangadres waar ze goed verzorgd worden en kunnen herstellen van hun klachten. De eigenaren draaien op voor de gemaakte kosten. Daarnaast heeft de dierenpolitie de eigenaren in contact gebracht met hulpverlening, zodat zij hulp krijgen om hun woning weer leefbaar te maken en hun leven weer op de rit te krijgen.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt in iedere zaak of de betrokkene een strafbeschikking krijgt – vaak een boete – of dat de zaak voor de rechter zal worden gebracht.