Zuid-Holland: Kies voor diervriendelijk ganzenbeleid

Morgen is de Dierenbescherming aanwezig op een Ganzenbijeenkomst in de provincie Zuid-Holland. Tijdens deze door de provincie georganiseerde bijeenkomst pleit de organisatie voor de inzet van alternatieve diervriendelijke methoden om schade door ganzen te voorkomen.

Morgen is de Dierenbescherming aanwezig op een Ganzenbijeenkomst in de provincie Zuid-Holland. Tijdens deze door de provincie georganiseerde bijeenkomst pleit de organisatie voor de inzet van alternatieve diervriendelijke methoden om schade door ganzen te voorkomen. Ook wil de Dierenbescherming dat de provincie trekganzen in de winter met rust laat en winterrust invoert.


Nu het Ganzenakkoord van tafel is, zijn provincies weer zelf verantwoordelijk voor ganzenbeheer. De provincie Zuid-Holland heeft voor woensdag 12 februari een bijeenkomst georganiseerd over de ganzenproblematiek met als doel Statenleden hierover te informeren. Bij deze bijeenkomst zijn verschillende organisaties aanwezig, waaronder uitvoerders van ganzenbeheer en organisaties die schade lijden door ganzen.

De Dierenbescherming is ook aanwezig en zal pleiten voor het toepassen van alternatieve diervriendelijke middelen voor het voorkomen van schade door ganzen. Ook pleit zij voor het invoeren van winterrust om trekganzen te beschermen en daarmee te voldoen aan de internationale verantwoordelijkheid voor deze groep ganzen. Het huidige beleid, dat wordt gekenmerkt door afschot van ganzen, is niet diervriendelijk of duurzaam en lost de problemen niet op. Bovendien bestaat er geen breed draagvlak voor dit beleid.

In plaats van door te gaan met afschot, zou de provincie over moeten gaan op een diervriendelijke en duurzame aanpak. Dit kan onder meer door opvanggebieden voor ganzen aan te wijzen, waar de ganzen in alle rust kunnen foerageren en broeden. Diervriendelijke verjaagmethoden en aanpassing van de gewassen kunnen worden ingezet in gebieden waar ganzen niet welkom zijn.