ANBI-registraties

Stichting Beheer Dierentehuizen in Kennemerland

Stichting Beter Leven keurmerk

Stichting De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken van de Dierenbescherming

Stichting Dierenambulance "De Meren" van de Dierenbescherming

Stichting Dierenambulance de Heuvelrug van de Dierenbescherming

Stichting Dierenambulance OverGelder van de Dierenbescherming

Stichting Dierenambulance Midden Nederland van de Dierenbescherming

Stichting Dierenambulance Noord-Holland Zuid van de Dierenbescherming

Stichting Dierenambulances Zuid-Holland Zuid van de Dierenbescherming

Stichting Dierenasiel De Kuipershoek van de Dierenbescherming

Stichting Dierenasiel De Swinge van de Dierenbescherming

Stichting Dierenbescherming Dierenambulance Twente van de Dierenbescherming

Stichting Dierenbescherming Limburg van de Dierenbescherming

Stichting Dierenhulp Dierenbescherming Nijmegen-Den Bosch van de Dierenbescherming

Stichting Dierenhulp Noord-Overijssel van de Dierenbescherming

Stichting Dierenopvang Regio Almelo van de Dierenbescherming

Stichting Dieren Opvang Haarlemmermeer van de Dierenbescherming

Stichting Dierenopvang Rijnmond van de Dierenbescherming

Stichting Dierenopvangcentrum De Doornakker van de Dierenbescherming

Stichting Dierenopvangcentrum Enschede van de Dierenbescherming

Stichting Dierentehuis Alkmaar e.o. van de Dierenbescherming

Stichting Dierentehuis Amstelveen van de Dierenbescherming

Stichting Dierentehuis De Hof van Ede van de Dierenbescherming

Stichting Dierentehuis Midden-Holland van de Dierenbescherming

Stichting Dierentehuis “Nieuwe Waterweg” van de Dierenbescherming

Stichting Steunfonds van de Dierenbescherming

Stichting Knaagdierencentrum van de Dierenbescherming

Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Stichting Steunfonds Dierentehuis Edo Hammers van de Dierenbescherming

Stichting Steunfonds OverGelder van de Dierenbescherming

Stichting tot Exploitatie van het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort van de Dierenbescherming

Stichting tot Exploitatie van het Dierenopvangcentrum Kerbertasyl van de Dierenbescherming

Stichting Wildopvang Krommenie van de Dierenbescherming en Vogelopvangcentrum Zaanstreek

Stichting Dierenambulance Noord–Kennemerland van de Dierenbescherming
Overig

 

Stichting Beheer Dierentehuizen in Kennemerland

Publieksnaam:

Dierentehuis Zandvoord en/of Dierentehuis Kennemerland 

RSIN:

001012034

Bezoekadres:

Keesomstraat 5
2041 XA Zandvoort

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.
Stichting Beter Leven keurmerk

Publieksnaam:

BLK

RSIN:

851499284

Bezoekadres:

Regulusweg 11
2516 AC Den Haag

Bestuurssamenstelling

- Penningmeester: N.A. Boering

- Voorzitter: H.M. van Veen

- Secretaris: M.A. van der Gaag

- Lid: H.A. Kamphuis

- Lid: N. Pepers

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het welzijn van dieren te verbeteren en een beter leven te bevorderen voor zoveel mogelijk dieren in de veehouderij.

 

Stichting De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting De Dierenbescherming Beheer Onroerende Zaken van de Dierenbescherming

RSIN:

822576739

Bezoekadres:

Regulusweg 11
2516 AC Den Haag

Bestuurssamenstelling

- Bestuurder: J.F. Admiraal

- Commissaris: M. Eleveld

- Commissaris: M.C. Kuipers

- Commissaris: P. Buisman

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Doelstelling

Het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken ten behoeve van de realisatie van de doelstelling van de statutair te Den Haag gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren ("De Dierenbescherming") en de aan haar gelieerde rechtspersonen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.Stichting Dierenambulance "De Meren" van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenambulance De Meren

RSIN:

808823796

Bezoekadres:

K R Poststraat 131
8448 EB Heerenveen

Bestuurssamenstelling

- Secretaris: G.A.M. Willemsen

- Voorzitter: J.F. Admiraal 

- Penningmeester: M.J. Willemsen

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenambulance de Heuvelrug van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenambulance de Heuvelrug

RSIN:

805959865

Bezoekadres:

Hendrikje Stoffelsstraat 57
1058 GC Amsterdam

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenambulance OverGelder van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenambulance OverGelder

RSIN:

819696663

Bezoekadres:

Kuipersdijk 11
7381 AX Klarenbeek

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenambulance Midden Nederland
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

St. Dierenambulance Midden Nederland

RSIN:

803388494

Bezoekadres:

Operetteweg 1, B
1323 VJ Almere

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenambulance Noord-Holland Zuid van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenambulance Noord-Holland Zuid

RSIN:

851630236

Bezoekadres:

Generaal Spoorlaan 16
2025 NB Haarlem

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenambulances Zuid-Holland Zuid
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenambulance Zuid-Holland Zuid

RSIN:

805828655

Bezoekadres:

Abraham van Stolkweg 33
3041 JA Rotterdam

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenasiel De Kuipershoek
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenasiel De Kuipershoek

RSIN:

804988596

Bezoekadres:

Kuipersdijk 11
7381 AX Klarenbeek

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenasiel De Swinge
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenasiel De Swinge

RSIN:

819679495

Bezoekadres:

Grasland 114
9205 ES Drachten

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenbescherming Dierenambulance Twente
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenambulance Twente (D.A.T.)

RSIN:

821948210

Bezoekadres:

Kuipersdijk 11

7381 AX Klarenbeek

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenbescherming Limburg
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting Dierenbescherming Limburg en/of Dierenbeschermingscentrum Limburg

RSIN:

822540198

Bezoekadres:

Langereweg 9
6121 SB Born

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenhulp Dierenbescherming Nijmegen-Den Bosch
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting Dierenhulp Nijmegen Den Bosch

RSIN:

811144264

Bezoekadres:

Orseleindstraat 34 C
5346 SL Oss 

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenhulp Noord-Overijssel van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting Dierenhulp NO en/of Dierenopvangcentrum Edo Hammers

RSIN:

809856797

Bezoekadres:

Melmerweg 7 A
8263 AX Kampen

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenopvang Regio Almelo
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

DOC ’t Noordbroek en/of Dierenopvangcentrum 't Noordbroek

RSIN:

803057660

Bezoekadres:

Noordbroek 8
7604 BL Almelo

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dieren Opvang Haarlemmermeer
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierentehuis Haarlemmermeer en/of Dierenopvang Haarlemmermeer

RSIN:

813008487

Bezoekadres:

Hoofdweg 565
2131 MT Hoofddorp

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenopvang Rijnmond
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenopvang Rijnmond

RSIN:

850319055

Bezoekadres:

Abraham van Stolkweg 33
3041 JA Rotterdam

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenopvangcentrum De Doornakker
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenopvangcentrum De Doornakker

RSIN:

005997823

Bezoekadres:

Doornakkersweg 51
5642 MP Eindhoven

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenopvangcentrum Enschede
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenopvangcentrum Enschede en/of DOC Enschede

RSIN:

005224330

Bezoekadres:

Boswinkelbeekweg 10
7546 PA Enschede

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierentehuis Alkmaar e.o.
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierentehuis Alkmaar

RSIN:

002831971

Bezoekadres:

Bergerweg 185
1817 ML Alkmaar

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierentehuis Amstelveen
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierentehuis Amstelveen

RSIN:

851553515

Bezoekadres:

Kostverlorenweg 12
1183 TM Amstelveen

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierentehuis De Hof van Ede
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierentehuis De Hof van Ede

RSIN:

814708365

Bezoekadres:

Verlengde Arnhemseweg 142
6718 SM Ede

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierentehuis Midden-Holland
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

DTMH en/of Dierenopvangcentrum Gouda

RSIN:

002914451

Bezoekadres:

Groenhovenweg 501
2803 DL Gouda

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierentehuis “Nieuwe Waterweg
” van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting Dierentehuis “Nieuwe Waterweg” en/of Dierenopvangcentrum Vlaardingen

RSIN:

002415057

Bezoekadres:

Koggehaven 16
3133 LA Vlaardingen

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Steunfonds van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting Steunfonds van de Dierenbescherming

RSIN:

812384416

Bezoekadres:

Doornakkersweg 51
5642 MP Eindhoven

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Knaagdierencentrum
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Knaagdierencentrum

RSIN:

813411385

Bezoekadres:

Heerenduinweg 8
1971 JE IJmuiden

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting LID en LID

RSIN:

809145819

Bezoekadres:

Regulusweg 11
2516 AC Den Haag

Bestuurssamenstelling

- Bestuurder: J.F. Admiraal

- Lid Raad van Toezicht: M. Eleveld

- Vicevoorzitter Raad van Toezicht: M.C. Kuipers

- Lid Raad van Toezicht: F.J.B. Meijboom

- Voorzitter Raad van Toezicht: M. Sijmons

- Lid Raad van Toezicht: J.K. de Pree

- Lid Raad van Toezicht: K. Broekhuizen

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun  belangen te behartigen. De stichting gaat hierbij uit van de eigen waarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Dieren behoren met respect te worden behandeld als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan hierbij centraal.Stichting Steunfonds Dierentehuis Edo Hammers
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting Steunfonds EHK

RSIN:

801038807

Bezoekadres:

Melmerweg 7 A
8263 AX Kampen

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Steunfonds OverGelder van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting Steunfonds OverGelder

RSIN:

809868167

Bezoekadres:

Kuipersdijk 11
7381 AX Klarenbeek

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting tot Exploitatie van het Dierenbeschermingscentrum Amersfoort
van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Stichting DBCA en/of Dierenbeschermingscentrum Amersfoort

RSIN:

005677324

Bezoekadres:

Loes van Overeemlaan 8
3818 GZ Amersfoort

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting tot Exploitatie van het Dierenopvangcentrum Kerbertasyl van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Kerbertasyl en/of Kerbert Dierentehuis

RSIN:

815627002

Bezoekadres:

Heerenduinweg 8
1971 JE IJmuiden

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Wildopvang Krommenie van de Dierenbescherming en Vogelopvangcentrum Zaanstreek

Publieksnaam:

Wildopvang Krommenie

RSIN:

809824553

Bezoekadres:

Busch 2
1562 HH Krommenie

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.Stichting Dierenambulance Noord–Kennemerland
 van de Dierenbescherming

Publieksnaam:

Dierenambulance Noord–Kennemerland 

RSIN:

803276369

Bezoekadres:

Alexander Flemingstraat 35
1821 BK Alkmaar

Bestuurssamenstelling

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Toelichting

Balans en staat van baten en lasten

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, het beloningsbeleid en de uitgeoefende activiteiten van deze stichting verwijzen wij naar het jaarverslag van de NVBD.

Balans van staten en lasten ontbonden en gefuseerde stichtingen

 


Terug naar de gegevens van de Landelijke Vereniging