Service & Informatie

Wil je dierenleed melden? Doe dat via het meldnummer 144.

Heb je na bezoek aan onze website nog vragen? Raadpleeg dan onze veelgestelde vragen. Als je daar niet het juiste antwoord vindt, kun je contact opnemen met Service & Informatie via 088 81 13 000, of via het contactformulier. Service & Informatie is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Wijziging doorgeven

Wil je een wijziging in je lidmaatschap doorgeven? Neem dan contact op met Service & Informatie via 088 81 13 000. Als er iets verandert in je contact- of persoonsgegevens kun je hetzelfde nummer bellen, of dit via het wijzigingsformulier doorgeven.

Donatie overmaken

Een donatie overmaken kan op rekeningnummer NL05INGB0003963156 ten name van de Dierenbescherming. Wil je zo vriendelijk zijn om bij de omschrijving je postcode, huisnummer en de eventuele aanleiding voor de gift te vermelden?

Klacht

Als je een officiële klacht over de Dierenbescherming wilt indienen bij het Bestuur van de Dierenbescherming, dan kun je ons klachtenformulier invullen. Klachten worden afgehandeld volgens het Klachten- en geschillenreglement Dierenbescherming.

Integriteit

Integriteit is een uitermate belangrijk en zeer actueel thema zowel binnen organisaties als in de maatschappij. Nog meer dan voor andere organisaties geldt voor een goede doel dat integriteit onlosmakelijk verbonden moet zijn met de identiteit van de organisatie. Als goede doelen organisatie staan wij immers voor waarden als betrouwbaar en integer. Dit mag ook van ons worden verwacht. Heb je toch een vermoeden van of een schending van integriteit waargenomen? Dan kan je dat melden bij het meldpunt integriteit.

  • Medewerkers en vrijwilligers vinden de contactgegevens op het intranet. 
  • Andere mensen die integriteitsschending vermoeden, kunnen dat via ons klachtenformulier doorgeven. 

Adres

Dierenbescherming (kantoor Den Haag)
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Postbus 85980, 2508 CR Den Haag
KVK: 40407319
T 088 81 13 000


Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
Postbus 84051
2508 AB Den Haag
KvK: 41193523

Meldingen van dierenleed kun je alleen telefonisch doorgeven via het meldnummer 144!